Zastupitelstvo

Pavel Eliáš
předseda povodňové komise
MVDr. Josef Cacek
 
Jindřiška Balcarová
předseda finančního výboru
Tomáš Jeřábek
předseda kontrolního výboru
MUDr. Marie Novotná
předseda kulturní komise, SPOZ
 
Josef Pánek
předseda komise pro životní prostředí
kontaktní osoba Netřeby
Ivana Plašilová
předseda školské komise
kontaktní osoba Borová