image
České Heřmanice

ČH

První zmínka o Českých Heřmanicích je z roku 1226.
Čti více
image
Borová

B

Osada Borová má19 obytných domů a žije zde 34 obyvatel.
Čti více
image
Chotěšiny

Ch

Chotěšiny byly připojeny k Českým Heřmanicím v roce 1960.
Čti více
image
Netřeby

N

Osada Netřeby leží JV směrem asi 2 km od Českých Heřmanic na silnici spojující město Choceň s Litomyšlí.
Čti více

  

První zmínka o Českých Heřmanicích je z roku 1226, kde se uvádí, že Svatoslav z Heřmanic, jež sídlil na Heřmanicích coby první známá osobnost a majitel zdejší dědiny, zaznamenán jest na královské listině Přemysla Otakara I. Z toho vyplývá, že dědina byla založena mnohem dřív. Tak z dějin Heřmanic zřejmo jest, že se mohou počítati mezi nejstarší osady v okolí litomyšlském. Jako česká vlast dobu rozkvětu a úpadku měla, tak i osada Heřmanice sdílela s ní doby blahobytu i doby smutné, zejména vliv různých bouří a válek.

V roce 1310 byla velká povodeň - název Vytopené Heřmanice

Doba, kdy byly Heřmanice v rozkvětu je zajisté doba, kdy byl pánem v Heřmanicích slovutný pán Bohuněk z Adršpachu, jehož působení je ohraničeno léty 1460 až 1506, který vymohl na králi Vladislavovi, aby ves tato na samostatné městečko, požívající práv jiných podobných povýšena byla. Toto bylo stvrzeno královskou listinou a opatřeno královskou pečetí. Obdržela tudíž právo míti každý čtvrtek trh a na sv. Jakuba jarmark, který měl po osm dní trvati, a vůbec jiná práva tehdejší doby.

Další majitelé: Koskové z Postupic, Žerotínové, Tranmansdorfové, Valdštejnové, Thurn Taxisové.

V pozdější době přibyly k Českým Heřmanicím osady, Netřeby založeny roku 1661 a Borová založena roku 1698, kdy panství litomyšlské vlastnili Tranmansdorfové, kteří v blízkosti Heřmanic, patřících k zámeckému panství, tyto osady založili. Osídlení osad tvořili "hraběcí chalupníci". Založením těchto osad bylo sledováno lepší využití lesní půdy, která osídlencům byla přidělena do nájmu.

Od roku 1785 podle "Josefínského katastru" byly osady přivtěleny k obci Heřmanice.V současné době počet obyvatel v osadě Netřeby je osmdesát sedm a Borová má třicet čtyři obyvatel. Osada Chotěšiny, do roku 1960 samostatná obec se samostatným katastrálním územím. Od roku 1960 v rámci reorganizace byla přičleněna k Českým Heřmanicím. V současné době je počet obyvatel šedesát sedm. Od roku 1892 do roku 1923 byly České Heřmanice městysem.

V současnosti mají České Heřmanice 573 obyvatel, rozkládají se na katastrálním území České Heřmanice a katastrálním území Chotěšiny a spravuje je sedmi členné  zastupitelstvo městyse. Městys se přihlásil v rámci správy územních úprav k Vysokému Mýtu a stal se členem mikroregionu Vysokomýtského.