image
České Heřmanice

ČH

První zmínka o Českých Heřmanicích je z roku 1226.
Čti více
image
Borová

B

Osada Borová má19 obytných domů a žije zde 34 obyvatel.
Čti více
image
Chotěšiny

Ch

Chotěšiny byly připojeny k Českým Heřmanicím v roce 1960.
Čti více
image
Netřeby

N

Osada Netřeby leží JV směrem asi 2 km od Českých Heřmanic na silnici spojující město Choceň s Litomyšlí.
Čti více

  

České Heřmanice - původně Hermanitz (Hermanjce)

Müllerova mapa Čech
z roku 1720 ve vydání z roku 1790
Mapa Čech Jana Kryštova Müllera z roku 1720 patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu (rakouské monarchie). Mapa byla digitalizována.

zobrazit podrobné informace:

I. vojenské (josefské) mapování
1764 - 1768 a 1780 - 1783 (rektifikace)
Mapování prováděné důstojníky vojenské topografické služby, kteří projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Velká pozornost byla věnována komunikacím, řekám, potokům, využití půdy i různým typům budov (kostely, mlýny).

zobrazit podrobné informace:

II. vojenské mapování - Františkovo
1836 - 1852
Obsah mapy je v podstatě totožný s I. vojenským mapováním, přidány byly výšky trigonometrických bodů.

zobrazit podrobné informace:

III. vojenské mapování - Františko-josefské
1876 - 1878 (Morava a Slezsko), 1877 - 1880 (Čechy)
Mapy jsou oproti II. vojenskému mapování vylepšeny znározněním výškopisu - šrafami, vrstevnicemi a kótami. Výsledkem jsou kolorované tzv. topografické sekce.

zobrazit podrobné informace:

Císařské otisky stabilního katastru
Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech byly pořizovány v letech 1824 - 1843. Každé katastrální území stabilního katastru je zobrazeno v průměru na čtyřech mapových listech. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru provádí skenování map a do konce roku 2007 by mělý být pokryty celé Čechy. Celé území České republiky na starých mapách stabilního katastru (tj. cca 50 000 mapových listů) plánuje Zeměměřický úřad zpřístupnit do konce roku 2008.

zobrazit podrobné informace:

Staré mapy 

Rakousko - uherská monarchie