TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš

Omluveni: Šimek Karel

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Informace předsedy
  3. Beseda
  4. Zpráva hospodáře
  5. Diskuze

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol zahájil jednání výkonného výboru v 18 hodin a vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Informace předsedy

Předseda Miloš Sobel informoval členy výkonného výboru o změně dodavatele energie.

 

3. Beseda

M. Sobel informoval o cestopisné besedě Lucie a Michala Jonových „Na kole kolem světa - jak první Češka objela svět“, která se uskuteční 12. 1. 2018 od 18 hodin v kulturním domě v Českých Heřmanicích. Na internetových stránkách je již pozvánka uložena. Je potřeba vytisknout plakáty – zajistí K. Šimek. Rozvoz plakátů zajistí členové výkonného výboru dle domluvy.

 

4. Zpráva hospodáře

Jindřiška Balcarová informovala členy VV o hospodaření TJ Sokol k 18. 12. 2017.

 

5. Diskuse

Jiří Balcar

  • Bruslení na krytém zimním stadionu se uskuteční v pátek 29. 12. 2017 od 11:15 hodin do 12:45 hodin. Doprava vlastní. Děti do 15 let a členové TJ Sokol mají vstup zdarma, ostatní 20,- Kč. Sraz na parkovišti před stadionem v 11:00 hodin.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru v 18:40 hodin.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 16. 01. 2018 v 18:30 hodin v salonku pohostinství.