TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Šimek Karel

Omluven: Kučera Roman, Sobel Miloš

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Dětský den
  3. Volby do zastupitelstva
  4. Nordic Walking
  5. Turistický výlet
  6. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten místopředsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Místopředseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Dětský den

Dětský den se bude konat 2. 6. 2018 na místním fotbalovém hřišti.

Moderátorky: Simona Jirsáková, Gabriela Jirsáková, Kamila Součková

Je objednán nafukovací skákací hrad.

Další program: nafukovací balonky (kompresor na nafukování zajistí J. Balcar), bublinkování, balonky na zvířátka (J. Balcarová), odměny pro děti od P. Doskočila (J. Balcarová), lovení limonád, buřty z udírny, soutěže, malování na obličej – p. Vanajová - 50,- Kč (TJ Sokol přispívá 20,- Kč), plakát na DD – vytvořit na příštím jednání VV.

 

3. Volby do zastupitelstva

Volby do zastupitelstva se uskuteční na podzim 2018. Výkonný výbor TJ Sokol bude sestavovat kandidátní listinu – 9 kandidátů. 

 

4. Nordic Walking

Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. V březnu proběhla přednáška o této chůzi. V budoucnu bude probíhat ukázka chůze přímo v terénu za 150,- Kč za osobu.

Výkonný výbor projednal příspěvek ve výši 50,- Kč členů TJ Sokol. Nečlenové zaplatí celou sumu 150,- Kč. Karel Šimek zajistí termíny ukázky Nordic Walking. Dále zajistí vyhlášení této akce rozhlasem a SMS.

 

5. Turistický výlet

Turistický výlet se uskuteční 8. 9. 2018 do Adršpašsko-teplických skal. Je potřeba zajistit autobus.

 

6. Diskuse

Karel Šimek

  • Miloš Sobel má sjednanou schůzku s právníkem kvůli pozemkům.

Radoslav Roubínek

  • ve čtvrtek v 17:30 se bude na hřišti CVA upravovat povrch dosypáním písku.

Libor Kučera

  • oprava stolu na hřišti,
  • dosypat antuku na antukovém hřišti.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 20:15 hodin.

 

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 15. 5. 2018 v 19:15 hodin v salonku Naší hospůdky.