Základní škola

Školská rada

Bytem České Heřmanice 133, volená zástupkyně rodičů žáků
Blanka Hrdonková
Blanka Hrdonková předseda
Bytem Pod Chlumem 371, Choceň, volená zástupkyně pedagogických pracovníků školy.
Petra Malířová
Petra Malířová člen
Bytem České Heřmanice 38, volený zástupce zřizovatele.
Tomáš Jeřábek
Tomáš Jeřábek člen