Komunitní škola

Na podzim se naše Komunitní škola těšila na zrealizování aktivit jako jsou vánoční výstava, velikonoční výstava s jarmarkem a nově zrealizované kluby pro děti (keramika a péče o rostliny). Také jsme chtěli uspořádat projektové dny na téma: velikonoce a cesta za pokladem, které jsou v projektu, realizovaného pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s. "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska ".

Ale k vzhledem nařízení, které v říjnu vláda nařídila musely být tyto aktivity zrušeny a pozastaveny.

Po zrušení nařízení plánujeme opět otevřít kluby pro děti (keramiku a péče o rostliny). Dále máme v plánu uskutečnit projektové dny na téma: recyklace a zdravá výživa a také při oslavě svátku otců – pohádkovou cestu.