Komunitní škola

Od května 2022 do srpna 2022 naše Komunitní škola zrealizovala kluby (klub řemesel a péče o rostliny) v pravidelných turnusech minimálně jedenkrát týdně. Také uspořádala tři projektové dny na téma IZS (záchranáři, policie, hasiči). A pro dobrovolníka komunitní školy zrealizovala jeden vzdělávací kurz - výuku cizích jazyků 

Všechny tyto aktivity jsou hrazeny z projektu:

 

Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s. "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska"