Vedení Římskokatolických farností Horní Sloupnice a České Heřmanice oznamuje, že se na základě rozhodnutí diecézního biskupa ze dne 12. března 2020, a to počínaje tímto datem až do odvolání, ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Věřící v tomto období nejsou vázáni povinností fyzické účasti na nedělní bohoslužbě, nicméně je jim doporučeno sledovat přenos bohoslužby prostřednictvím veřejných médií, vykonat duchovní svaté přijímání a zapojit se do modliteb za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu pro nemocné a pro ty, kdo o ně pečují.

Volby do pastorační rady farnosti se odkládají.

Datum bude ohlášeno.

Tomáš Reschel

Administrátor

ŘKF Horní Sloupnice

ŘKF České Heřmanice