Dne  18.2. jsme předali výtěžek sbírky potravin pro podporu Potravinové banky Pardubického kraje z.s. pořádanou našim městysem. Chtěli bychom moc poděkovat vám všem dárcům, kteří jste se do sbírky zapojili a sešlo se nás přes dvě desítky. Velké poděkování patří zaměstnancům městyse, kteří od vás dary přebírali , vedli pečlivou evidenci a díky tomu vám můžeme sdělit, že se v našem městysu za těch 5 dní vybralo krásných 406 ks trvanlivých potravin a základní drogerie.

Na každém z vás je, aby posoudil, zda je to hodně nebo málo, ale dobrá zpráva je, že jsme stále ochotni, i v této nelehké době, přispět na dobrou věc.