9.9.2021

Jak jsme již informovali, čápi letos na rekonstruované hnízdo dorazili 25.3.2021. Počáteční radost z dobré věci se začala postupně vytrácet následující dny. To, že jeden opět druhý den někam zmizel, nás ještě po zkušenostech z posledních dvou let nechávalo v klidu. Ovšem od 31.3. tu nebyl na hnízdě vidět ani druhý. Sice na nové hnízdo bylo nanošeno pár větviček a jiného materiálu, ale byl pryč. S úlevou jsme na Velikonoční pondělí v odpoledních hodinách zaregistrovali opět přílet jednoho z čápů. Pohlaví se sice nedalo určit a ani zda je to původní, nebo nový jedinec. To, že to je původní - pan Heřman, nás přesvědčil svým chováním v následujících dnech, kdy materiál na dobudování hnízda hledal v osvědčených místech jako jsou zahrady a louka u bytovek, kontejner u lisovny ZOD a podobně. V pátek 9.4. o půl dvanácté jsme si oddychli pořádně - to se vrátila (ano vrátila) samička. Hned po příletu a po kontrole hnízda začalo v poměrně intenzivní frekvenci páření, což je dobrý úkaz, že nemá samice k hnízdu zamítavý postoj. Co nového se bude dít na hnízdě, Vám budeme podávat touto cestou zde na webových stránkách městyse, nebo v dalším vydání Heřmánku. Tak teď už snad můžeme opravdu konstatovat: Dobrá věc se podařila...

DSCN0882  DSCN0883  DSCN0884

26.3.2021

Tak jsou tu :)

ve čtvrtek 25.3.2021 po 14. hodině dorazil první.  Zpočátku projevoval poměrně dost nedůvěru k novému hnízdu. Dokonce provedl několik kontrolních kroužků na městysem, aby se ujistil, že je správně. V 16 hodin přilétli dokonce další dva, ale jeden byl cizí a byl důrazně zahnán směrem na sever. Naši po velmi dlouhém a hlasitém přivítání se dokonce po chvíli i pářili. Dnes tu je vidět sice pouze jeden, ale pokud se bude opakovat situace posledních dvou roků, tak to bude trvat tak týden a pak se vrátí. Pozitivní je, že nové hnízdo nezavrhli a dokonce jej již upravují a my můžeme konstatovat: Dobrá věc se podařila!