Ve středu 6.10. měl být svoz mobilního odpadu. Vinou firmy Ekola České Libchavy, která se tímto omlouvá, se svoz neuskutečnil nejen v našem městysi. Proto EKOLA oznamuje náhradní termín svozu mobilního odpadu ve středu 3. listopadu 2021, při kterém budete moci odevzdat odpad.

Přehled stanovišť: Chotěšiny - u hasičské zbrojnice 15.45-15.55

                           České Heřmanice - parkoviště před KD 16.00-16.10

                           Borová - před Plašilovými 16.15-16.25

                           Netřeby - u hasičské zbrojnice 16.30-16.40

Druhy přebíraných odpadů: baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, vyřazené televizory a lednice, osobní pneumatiky bez disků.