Zveme Vás na veřejné projednávání pracovní verze studie klidové zóny Heřmanky, kde budete mít možnost se k této studii, která byla prvně prezentována veřejnosti na jednání ZM 2.9. a také je zveřejněna v článku na webu městyse, vyjádřit.

Toto setkání se uskuteční v pátek 5.11.2021 od 18.00 hod. v kulturním domě v Českých Heřmanicích.

Občerstvení bude zajištěno.

Všichni jste srdečně zváni.