7.4.2022 začala platit Obecně závazná vyhláška městyse České Heřmanice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysu České Heřmanice. Tato vyhláška neřeší jen volný pohyb psů, ale také ukládá doprovázejícím osobám povinnost, v případě, že pes svými exkrementy způsobí znečištění veřejného prostranství, toto znečištění neprodleně odstranit.

Za tímto účelem bylo v městysu umístěno několik nových odpadkových košů se zásobníky na sáčky (u CVA, u evangelického hřbitova a na fit stezce) a poté i samotné zásobníky na sáčky (naproti úřadu, u ČOV a v Netřeby). Podnětem nám byly stížnosti Vás občanů na velké množství neuklizených psích exkrementů na veřejném prostranství v městysu.

Určitě budeme rádi za zpětnou vazbu, zda zvolená místa jsou vyhovující nebo by bylo třeba doplnit koše či držáky na sáčky na další místa.