Zveme Vás na společné setkání nad projektem ke stavbě Modernizace silnice II/317 České Heřmanice - průtah. Tato stavba by měla být zahájena v průběhu 2 -3 let a řeší budoucí bezpečnostní úpravy na vjezdu do městyse a náměstí a současně s tímto projektem bude řešena výstavba chodníků, odvodnění silnice a veřejné osvětlení. Toto setkání se uskuteční 2.6. 2022 v KD v Českých Heřmanicích od 18.00 hod.

V odkazu níže je přiložená vypracovaná projektová dokumentace k této stavbě. 

Projektová dokumentace

 

Všichni jste srdečně zváni.