Ve spolupráci s Ing.arch. Barborou Šedovou jsme připravili výstavu 

Architektura Ne/tradiční. 

KDE: barokní sýpka České Heřmanice

KDY:  každý víkend až do 11.9.2022 bude otevřena na zavolání v čase 13.00 - 18.00 hod.

Aktuální tel. kontakt bude uveden vždy na dveřích sýpky.

Tel. kontakt pro otevření sýpky:

31. 7. - 736 629 403

6. - 7. 8.  - 736 629 403

13. - 14. 8. - 724 186 294

20. - 21. 8. - 737 282 144

27. - 28. 8. - 604 312 804

3. - 4. 9. - 737 282 144

10. - 11. 9. - 722 805 929