Deštivá sobota o jarmarku se stávala realitou a plánování jarmarku bylo s velkými pochybnostmi, ale rozhodnutí ponechat den i místo zvítězilo.

Chtěli bychom jménem městyse i farnosti poděkovat všem, kteří s přípravami dobrovolně, většina ve svém volném čase, pomáhali.

Zvláštní poděkování patří Ing. arch. B. Šedové, která připravila zajímavou výstavu na sýpce „Architektura Ne/ tradiční, kterou je  možné shlédnout ještě každý víkend do 11.9.2022.

Velké díky patří i všem, kteří měli odvahu přijet se svými stánky a výrobky, květinami, kořením, šitím, dobrotami…

A v neposlední řadě poděkování patří hlavně vám všem, kteří jste se nezalekli deštivého počasí a přišli jste a přispěli k báječné atmosféře, která i přes nepříznivé počasí na jarmarku panovala.

 

Za pořadatelé 

M. Novotná