Od 1.1.2023 bude zrušen kontejner pro velkoobjemový odpad u sběrného místa na Netřeby u č.p. 26. Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat ve stanovených termínech v průběhu roku. O těchto termínech a místech sběru budete předem informováni.