Letošní masopust jsme všichni přítomní začali otázkou, zda se v obci ví či neví, že je dnes tradiční heřmanická akce - masopustní průvod masek, který se opět konal po dvouleté nechtěné pauze.

Starosta dal průvodu povolení a masopustní veselí mohlo začít. Masky i přihlížející se přemístili připraveným autobusem na statek k Jůvom, kde nás mile přivítali a kde na nás silně zapůsobilo setkání s paní Boženkou Jůvovou, která v únoru oslaví nádherných 100 let. Choceňačka jí zahrála pod okny a ona nám všem popřála zdraví, aby v naší zemi bylo dobře a měli jsme se rádi.

Následoval pěší přesun do stodoly bývalého zájezdního hostince na Borovou, který na chvíli opět díky masopustnímu veselí ožil. Další zastavení nás čekalo v Chotěšinkách, na jejich náměstí u poštovních schránek, odkud jsme se opět autobusem přesunuli do Chotěšin, kde jsme absolvovali další čtyři milá zastavení. Všude kde jsme byli, jsme se krásně pobavili, zatancovali si a osvěžili se slanými, sladkými i tekutými dobrotami. Všem hostitelům srdečně děkujeme za jejich pohostinnost.

Masopustní veselí jsme ukončili tradičním pohřbením basy u hasičské zbrojnice v Chotěšinách, kde pak na nás čekalo teplíčko a občerstvení, o které se postarali místní občané. I přes malou účast masek i přihlížejících se letošní masopust opět vydařil a všichni přítomní si ho moc užili. Děkujeme kapele Choceňačce, která průvod hudebně doprovázela, a hlavně Miloši Víchovi „Heřmanovi“, který průvod doprovázel slovně a většinou né jedno oko zůstalo suché při jeho vtipných komentářích.

Foto M. Gregorová

Foto J. Rensa