Od 17.6. do 31.10.2019 bude obousměrně uzavřen most u Koskových. Jedná se o stavební akci Pardubického kraje, kdy dojde k demolici původního mostu a výstavbě nového mostu a lávky pro pěší. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu bude přes Chotěšiny, Vračovice a Zaháj. Autobusová doprava na lince Vysoké Mýto - Česká Třebová a zpět bude moci využít místní komunikaci kolem Cimflových a Peterkových s výjezdem u čp. 123 (bývalá stanice). dále tuto objízdnou trasu včetně výjezdu u knihovny mohou využít pouze rezidenti. Rezidenti jsou dle výkladu Dopravního inspektorátu Policie ČR pouze občané, kteří mají trvalý pobyt v dané lokalitě a vlastníci nemovitostí v dané lokalitě, kteří při výjezdu od své nemovitosti na silnici II. a III. třídy musí vždy použít tuto místní komunikaci s objízdnou trasou. Vzhledem k obavám na zvýšenou intenzitu dopravy na této místní komunikaci bude úsek monitorován Policií ČR.