NEZATĚŽUJME ZDRAVOTNÍ SYSTÉM A NEJPRVE SE PORAĎME, CO DĚLAT.

Stále více se setkávám s dotazy, zda po příchodu do nemocnice bude pacientům proveden odběr. Pokud ovšem jste COVID-19 pozitivní, pak ve frontě můžete šířit vir kolem sebe a nakazit ostatní. Prosím proto všechny, ať jsou trpěliví a vyčkají. Bohužel nám jdou kvůli neopatrnosti některých spoluobčanů do dvoutýdenní karantény někteří lékaři, kteří přišli do kontaktu s osobami, kterým byl virus potvrzen.

VYŠETŘOVÁNÍ BY MĚLO PROBÍHAT POUZE U LIDÍ S PŘÍZNAKY, NE JEN PRO SVOJI OSOBNÍ JISTOTU.

Jinak zdravotní systém zahltíme.
Od toho samého musíme ochránit i praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, stomatology, specialisty,... Dosud není dostatek osobních ochranných pomůcek a prostředků (OPPP), proto opravdu dbejme na osobní hygienu, k lékaři jen v nutných případech, a pokud máte příznaky, pak se poraďte telefonicky na krizových LINKÁCH nebo s praktickým lékařem. Pokud budou obsazeny, buďte trpěliví.
MOC DĚKUJI. 

Martin Netolický

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367

Linka je v provozu nepřetržitě

 

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Telefon: 602 730 251

Linka je v provozu:

  • v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin
  • o víkendu od 9:00 do 19:00