TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Projekt je spolufinancován Pardubickým krajem z prostředků Grantového programu

C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Termín realizace: 03/2015 – 07/2015

 

Rozpočet

Celkový rozpočet projektu: 147.367,- Kč

Příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje: 60.000,- Kč

Příspěvek z rozpočtu Obce České Heřmanice: 10.000,- Kč

Rozpočet Tělovýchovné jednoty Sokol České Heřmanice, o.s.: 77.367,- Kč

Záměrem projektu je rekonstrukce a oprava kabin a sociálního zařízení pro sportovce ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Sokol České Heřmanice, o.s.

V rámci projektu je demontáž a montáž plastových oken a dveří, nové obklady a dlažby sociálního zařízení, instalatérské a elektro montážní práce.

 

Harmonogram

Podání žádosti o dotaci:           27.11.2014

Přidělení dotace:                       12.02.2015

Zahájení projektu:                     01.03.2015

Ukončení projektu:                    31.07.2015

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Pardubického kraje naleznete na www.pardubickykraj.cz - odkaz Krajské programy a dotace.