TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Projekt je spolufinancován Pardubickým krajem z prostředků Grantového programu

C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Termín realizace: 03/2016 – 11/2016

 

Rozpočet

Celkový rozpočet projektu: 103.394,50 Kč

Příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje: 60.000,- Kč

Příspěvek z rozpočtu Obce České Heřmanice: 10.000,- Kč

Rozpočet TJ Sokol České Heřmanice, z.s.: 33.394,50 Kč

Záměrem projektu jevybavení kabin pro sportovce ve sportovním areálu TJ Sokol České Heřmanice, z.s.

V rámci projektu je pořízení skříní, horních a spodních skříněk, stolů, věšáků a dalšího příslušenství.

 

Harmonogram

Podání žádosti o dotaci:          30.11.2015

Přidělení dotace:                     17.03.2016

Zahájení projektu:                   01.05.2016

Ukončení projektu:                  30.11.2016

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Pardubického kraje naleznete na www.pardubickykraj.cz - odkaz Krajské programy a dotace.