TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Mňuková Zdeňka, Pražáková Lucie,  Šimek Karel

Host: Sobel Miloš

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Akce TJ Sokol
  3. Kiosek
  4. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 22/2020: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Akce TJ Sokol

Z důvodů zvýšených hygienických opatření je potřeba vyřešit jednotlivé akce TJ Sokol v následujících měsících.

Cvičení pro děti – bude opětovně probíhat, pravidelně bude desinfikováno nářadí, budou se udržovat požadované rozestupy 2 metry. Odpovědnost za dodržování určených pravidel bude mít vedoucí a cvičitelé.

 

Dětský den – uskuteční se v sobotu 6. 6. 2020 od 14 hodin na místním fotbalovém hřišti. Sraz členů výkonného výboru je ve 13 hodin.

Je objednán nafukovací skákací hrad. Obří stavebnice Lego z důvodů hygienických opatření nemůže být objednána.

Připravit a vytisknout plakáty, objednat cukrovinky, zakoupit desinfekci a jednorázové ručníky. Vytisknout informace k dodržování hygienických opatření.

Další program: soutěže, bublinkování, tvoření z balonků, lovení limonád, střílení ze vzduchovky, poník (možná).

Občerstvení: párek v rohlíku, klobásy, vepřové a kuřecí steaky, nealko, pivo, nanuky, …

 

Tenisová liga – ruší se. Pro letošní rok bude Tenisový jednodenní turnaj, který se uskuteční v září.

 

Fotbalová pouť – uskuteční se v sobotu 25. 7. 2020. Hlavními pořadateli jsou Karel Šimek, Roman Kučera, Jiří Balcar a Radim Kotyza. Večer bude diskotéka – J. Marcal st.

 

Letní zábava – uskuteční se v polovině srpna.

 

3. Kiosek

M. Sobel informoval výkonný výbor o zapůjčení tabletu s programem EET. Do programu M. Sobel zadal veškeré zboží v kiosku (názvy, počet, nákupní a prodejní ceny). Program umožňuje sledování skladových položek, tržby, zisk, … Je potřeba aktualizovat ceník a sortiment zboží pro rok 2020. M. Sobel připraví manuál na obsluhu programu pro obsluhující v kiosku.

M. Sobel informoval VV o potřebě nákupu skleniček na víno, hrníčků nebo skleniček na kávu a uzavíratelné dózy na kávu.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 23/2020: Výkonný výbor schválil nákup 12 ks skleniček na víno 0,2 l, 12 ks hrníčků nebo skleniček na kávu a uzavíratelné dózy na kávu.

 

Dále VV projednával nákup a prodej cigaret v kiosku. Prodejce cigaret a tabákových výrobků je povinen provést registraci k tomuto prodeji. Dodržování této povinnosti kontroluje Státní potravinářská a zemědělská inspekce. Výkonný výbor rozhodl, že již nebude v kiosku cigarety prodávat.

Pro - 6, proti - 3, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 24/2020: Výkonný výbor schválil, že se nebudou cigarety a tabákové výrobky v kiosku prodávat.

 

M. Sobel informoval VV o sanitárním setu (čistění výčepního zařízení), který Bernard poskytl zdarma.

 

Je možné do kiosku zapůjčit na dětský den Espresso na kapsle? J. Balcarová zjistí, zda je možné zapůjčit Espresso od Komunitní školy.

 

Lukáš Mach informoval VV, že od 23. 5. pokračuje 1. fotbalová liga. Je možné pořídit příjem O2, na kterém běží přenosy? L. Mach zjistí další podrobnosti.

 

Poskytování občerstvení - VV projednával úpravu Směrnice o poskytování věcných darů a občerstvení. Nyní je ve směrnici uvedeno, že „občerstvení se poskytuje nejvýše 50,- Kč na osobu“ za dalších určených podmínek. VV projednal, že při větších akcích (odpolední + večerní, celodenní) bude poskytováno občerstvení ve formě poukázky na jídlo a poukázky na pití. Do příštího jednání VV J. Balcarová připraví novou Směrnici o poskytování věcných darů a občerstvení, kterou následně musí VV schválit.

Občerstvení pro fotbalisty – domácí hráči fotbalu a realizační tým budou dostávat klobásy zdarma. J. Balcarová zahrne toto občerstvení do Směrnice o poskytování věcných darů a občerstvení.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 25/2020: Výkonný výbor schválil klobásy zdarma pro domácí hráče fotbalu a realizační tým.

 

4. Diskuse

L. Pražáková – navrhla Fotbalgolf pro starý a nový výkonný výbor 12. 6. 2020. Původní plánovaná březnová akce se z důvodu koronavirových zákazů neuskutečnila.

J. Balcar – informoval, že vybírání členských příspěvků proběhne v červnu. Přespolní členové by členských příspěvek mohli platit na běžný účet TJ Sokol. Místní členové budou platit členský příspěvek pouze v hotovosti.

L. Mach – je potřeba připravit smlouvy na pronájem pozemků a nákup pozemků. Dále navrhuje, aby schůze VV probíhala v kabinách, kde nás nikdo nebude rušit.

 

 Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 20:35 hodin.

 Další jednání výkonného výboru se uskuteční v úterý 9. 6. 2020 od 19:00 hodin v kabinách na místním fotbalovém hřišti.