TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Mňuková Zdeňka, Pražáková Lucie, Šimek Karel

Omluveni: Balcarová Jindřiška

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Focení
 3. Dětský den – zhodnocení
 4. Akce Otevření prázdnin
 5. Akce Netradiční hry
 6. Nordic walking
 7. Fotbalová pouť
 8. Venkovní zábava
 9. Kiosek
 10. Asfaltový pozemek za potokem
 11. Oprava plotu
 12. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 26/2020: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Focení

Přítomní členové výkonného výboru se  vyfotografovali na webové stránky TJ Sokol.

 

3. Dětský den – zhodnocení

Dětský den se velice zdařil. DD navštívilo cca 85 dětí. V příštím roce musí být v kiosku více sortimentu, aby nedošlo k vyprodání zboží.

 

4. Akce Otevření prázdnin

Otevření prázdnin se uskuteční v neděli 26. 6. od 14 hodin. Akce se pořádá pro všechny děti (nejen pro ty děti, co chodí cvičit a na fotbal) a rodiče. K jídlu bude krkovice, párek v rohlíku a kuřecí steaky. Sortiment v kiosku projednat s Milošem Sobelem.

 

5. Akce Netradiční hry

Konání akce bude projednáno na dalších jednáních výkonného výboru.

 

6. Nordic walking

Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. V blízké době proběhne ukázka chůze s procházkou přímo v terénu za 150,- Kč za osobu.

Výkonný výbor projednal příspěvek ve výši 50,- Kč členů TJ Sokol. Nečlenové zaplatí celou sumu 150,- Kč. Karel Šimek zajistí termíny ukázky Nordic Walking. Dále zajistí vyhlášení této akce rozhlasem a SMS.

 

7. Fotbalová pouť

Fotbalová pouť se uskuteční v sobotu 25. 7. 2020. Hlavními pořadateli jsou Karel Šimek, Roman Kučera, Jiří Balcar a Radim Kotyza. Večer bude diskotéka – J. Marcal st.

 

8. Kiosek

Výkonný výbor zhodnotil dosavadní fungování kiosku.

Je potřeba vypracovat nové ceníky a pověsit novou nástěnku.

Na obsluhu pokladny EET má Karel Šimek stejná práva obsluhy jako Miloš Sobel.

Na úřad městyse byla podána žádost na koupi grilu z Naší hospůdky.

Roman Kučera bude mít na starosti půjčování stanu, stolů, laviček a kiosku.

Libor Kučera vyrobí bednu na stan, který bude uskladněn v areálu fotbalového hřiště.

Výkonný výbor rozhodl, že vstupné za fotbal se bude zadávat do pokladny EET.

V kiosku jsou přebytečné půllitry. Nové půllitry se dají do tomboly Pouťového turnaje. Starší půllitry se nabídnou lidem k odběru.

Je potřeba oslovit více lidí na obsluhu kiosku, aby nemuselo dojít k uzavření kiosku.

Od července bude znovuotevřena Naše hospůdka. Karel Šimek tuto situaci projedná na úřadu městyse.

 

9. Asfaltový pozemek za potokem

Karel Šimek projedná odkup tohoto pozemku s majiteli.

 

10. Oprava plotu

Lukáš Mach informoval výkonný výbor o opravě plotu na fotbalovém hřišti směrem k potoku a k bytovce.

 

11. Diskuse

K. Machová – daruje plastovou skluzavku na pískoviště na fotbalovém hřišti. Výkonný výbor děkuje.

R. Kučera – informoval výkonný výbor, že v r. 2022 bude výročí 100 let fotbalu. Dále informoval o fotbalu dětí. Fotbal dětí České Heřmanice se spojil s fotbalem dětí z Cerekvice. Fotbal dětí vede Tomáš Jirsák. Dále R. Kučera informoval o termínu schůze fotbalového výboru (11. 6. 2020).

L. Pražáková – informovala výkonný výbor o nových stránkách Facebooku TJ Sokol. Kdo chce, může být další správce stránek FCB. L. Pražáková prosí, aby co nejvíce lidí sdílelo akce TJ Sokol.

L. Mach – informoval výkonný výbor o nutnosti provést inventuru vybavení na hřišti. Dále Lukáš zajistí od pojišťovny cenovou nabídku na pojištění majetku TJ Sokol. Následně si ještě necháme zaslat cenové nabídky na pojištění od jiných pojišťoven. L. Mach dále informoval o možnosti tréninků fotbalistů z Litomyšle na našem fotbalovém hřišti od 14. července (14 dní). Byly by to 2 – 3 tréninky týdně za 1 tis. Kč/1 hodina. Na starosti to bude mít Lukáš Mach a Pavel Bednář.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 27/2020: Výkonný výbor schválil pronájem fotbalového hřiště fotbalistům z Litomyšle za 1 000,- Kč/1 hodina od 14. 7. 2020 do 28. 7. 2020.

 

J. Balcar – kam se pojede/půjde na turistický výlet v září? Bude projednáno na dalších jednáních výkonného výboru.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 23:00 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční v úterý 14. 7. 2020 od 19:00 hodin v kabinách na místním fotbalovém hřišti.