TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Mňuková Zdeňka, Šimek Karel

Omluveni: Pražáková Lucie

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Akce TJ Sokol
  3. Kiosek
  4. Klíče od tělocvičny
  5. Pojištění majetku
  6. Organizace tělocvičny
  7. Asfaltový pozemek za potokem
  8. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 28/2020: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Akce TJ Sokol

Fotbalová pouť se uskuteční v sobotu 25. 7. 2020. Příprava parketu a úklid kabin u rozhodčích se uskuteční ve čtvrtek 23. 7. od 17 hodin. V pátek 24. 7. se budou stavět stany a připravovat tombola.

Ukončení prázdnin se uskuteční v neděli 23. 8. nebo v neděli 6. 9. 2020. Možný termín bude upřesněn. Na programu budou soutěže rodičů s dětmi, Loutkové divadélko Srdíčko z Vysokého Mýta a grilování. Akce se pořádá pro všechny děti (nejen pro ty děti, co chodí cvičit a na fotbal) a rodiče. Vstupné bude dobrovolné.

Nordic Walking proběhne někdy v srpen/září. Termín bude upřesněn K. Šimkem.

 

3. Kiosek

Je problém zajišťovat obsluhu kiosku. Z toho důvodu se určila odpovědná osoba za jednotlivé oddíly, které budou obsluhu kiosku zajišťovat: volejbal – K. Machová; nohejbal + garda – R. Kotyza; tenis + stolní tenis – J. Balcar; fotbal + fotbal dětí + cvičení dění – R. Kučera a Z. Mňuková.

Rozbil se v kiosku hotdogovač (párkovač) se 2 trny na rohlíky. Bude zakoupen hotdogovač se 4 trny na rohlíky.

Přebytečné půllitry (cca 30 ks) budou rozprodány za 15,- Kč/kus. Prodej bude mít na starosti R. Kotyza.

 

4. Klíče od tělocvičny

M. Sobel má seznam osob, které vlastní klíč do tělocvičny. K. Šimek bude seznam osob revidovat a aktualizovat.

 

5. Pojištění majetku

Jednotliví členové výboru zajistí nabídky z různých pojišťoven na pojištění majetku TJ Sokol.

 

6. Organizace tělocvičny

Zelené branky z nářaďovny v tělocvičně budou přesunuty na fotbalové hřiště. Hliníkový žebřík bude zavěšen v chodbě tělocvičny. Budou zakoupeny police a háčky do nářaďovny. K. Šimek obstará informační cedule do tělocvičny.

 

7. Diskuse

R. Kučera – informoval výkonný výbor, že mladší přípravka děti (fotbal) bude hrát 6 turnajů od 5. 9. 2020 a bambiny budou hrát 7 turnajů (1 domácí) od 12. 9. 2020. Dále R. Kučerou a výkonným výborem bylo projednáno zapůjčení kiosku v době otevírací doby pro jiné osoby – pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje musí být zakoupeny v kiosku, jídlo může být doneseno vlastní.

L. Mach – informoval VV o dodavateli uzenin z Řeznictví Morávek z Vračovic. L. Mach zajistí ochutnávku klobás a ceník uzenin. Dále prosím Z. Mňukovou o zakoupení lékárničky do kabin na fotbalovém hřišti. Také informoval VV o nutnosti vyčištění rýhy za fotbalovým hřištěm.

J. Balcar – je potřeba vylézt na střechu kabin a podívat se, kde zatéká.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 22:08 hodin.

 

Další jednání výkonného výboru se uskuteční 12. 8. 2020 od 19:00 hodin v kabinách na místním fotbalovém hřišti.