TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Mňuková Zdeňka, Pražáková Lucie, Šimek Karel

Omluveni: Kotyza Radim

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Akce TJ Sokol
  3. Kiosek

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 29/2020: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Akce TJ Sokol

Ukončení prázdnin se uskuteční v neděli 6. 9. 2020 od 14 hodin.. Na programu budou soutěže rodičů s dětmi, Loutkové divadélko Srdíčko z Vysokého Mýta (od 16 hodin) a grilování. Akce se pořádá pro všechny děti (nejen pro ty děti, co chodí cvičit a na fotbal) a rodiče. Vstupné bude dobrovolné.

Turistický výlet se z termínu 12. 9. 2020 přesouvá na sobotu 3. 10. 2020. Pojede se do Českého ráje. Trasy budou upřesněny na příštím jednání VV.

Tenisová liga 5. 9. 2020 je zrušena.

 

3. Kiosek

Zásobování kiosku provádí Miloš Sobel. Kdo další může objednávat zboží? Výkonný výbor projednal úklid WC po akcích. Je potřeba zakoupit nový mop do kabin a do kiosku (zajistí L. Pražáková). Je potřeba domluvit, kdo bude dávat popelnici k tělocvičně před svozem odpadu.

Dále je potřeba včas domluvit služby P. Hudečka do kiosku uzenin.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 20:15 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční v pátek 11. 9. 2020 od 19:00 hodin na místním fotbalovém hřišti.