TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel

Omluveni: Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Průjezdnost na komunikace
  3. Akce Můj první gól
  4. Noční klid

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 30/2020: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Průjezdnost na komunikaci

Výkonný výbor projednával průjezdnost místní komunikace k fotbalovému hřišti. Komunikace k fotbalovému hřišti bývá ucpána zaparkovanými automobily diváků, kteří navštěvují fotbalová utkání. V případě potřeby by v té době neprojela záchranná vozidla.

Výkonný výbor rozhodl (v případě souhlasu majitelů) vyvěsit cedule NEPARKOVAT na ploty v příslušných místech. Před začátkem fotbalového utkání a po začátku fotbalového utkání budou tato označená místa kontrolována. Pokud tam bude stát automobil, řidič bude vyzván k přeparkování.

Jestliže toto opatření nebude fungovat, K. Šimek projedná situaci parkování/neparkování se zastupitelstvem městysu.

 

3. Akce Můj první gól

Můj první gól je projekt zaměřený na začínající mladé fotbalisty a fotbalistky, zejména pak na kontinuální podporu náborové činnosti fotbalových klubů a fotbalové mládeže v České republice. Primárním cílem projektu je tedy rozšíření členské základny Fotbalové asociace České republiky a sekundárně pak budování pozitivní image fotbalu v České republice za pomoci příběhů slavných fotbalistů či osobností s fotbalem spjatých, kdy spojujícím prvkem jsou právě první góly. Patronaci nad projektem Můj první gól převzal po Tomáši Rosickém kompletní A-tým české fotbalové reprezentace.

Akce Můj první gól pro malé fotbalisty a fotbalistky se uskuteční v pátek od 9:00 hodin v Českých Heřmanicích na místním fotbalovém hřišti. Organizátorem místní akce je Lukáš Mach. Akce se zúčastní minimálně 50 dětí z MŠ a ZŠ z okolí. Fotbalové hřiště bude rozděleno na 10 stanovišť, kdy každé bude zaměřeno na jinou činnost/dovednost. Na každém stanovišti bude minimálně jeden „patron“. Děti a patroni po ukončení akce obdrží malé občerstvení.

TJ Sokol České Heřmanice obdrží na tuto akci finanční příspěvek 10 000,- Kč. Tento příspěvek bude využit na nákup občerstvení a nákup sportovních pomůcek.

Provoz kiosku zařídí Kateřina Machová.

 

4. Noční klid

Výkonný výbor jednal o nočním klidu při zapůjčení kiosku/fotbalového hřiště. Noční klid je definován jako období mezi 22. večerní a 6. hodinou ranní. Odpovědný za noční klid je ten, kdo si kiosek/fotbalové hřiště zapůjčí. Tato osoba bude podepisovat protokol o nočním klidu. Rušení nočního klidu je klasifikováno jako přestupek dle §5 odst. 1. d) zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za který lze v přestupkovém řízení uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Pokud je navíc doba nočního klidu porušována opakovaně, pokuta se může vyšplhat až na 15 000 Kč.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 20:15 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 18:00 hodin na místním fotbalovém hřišti.