TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel, Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Akce
  3. Fotbal dětí
  4. Dotace
  5. Vrt studny
  6. Kiosek
  7. Diskuse

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 1/2021: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Akce

Valná hromada proběhne předběžně v září. Termín bude upřesněn.

Dětský den bude spojen se zahájením prázdnin.

Fotbalová pouť 24. 7. 2021 společně s jarmarkem.

Ukončení prázdnin – termín bude upřesněn.

 

3. Fotbal dětí

Lukáš Mach informoval výkonný výbor o fotbale dětí: starší přípravka (14 dětí), mladší přípravka (15 dětí) a Bambini (15 dětí). Podle aktuálního vládního nařízení kvůli Covidu budou děti rozděleny na skupiny po 12 dětech v různých tréninkových časech. Z Výzvy Můj klub 2021, kterou by TJ Sokol měl obdržet v 1. polovině roku, budou hrazeny dresy pro děti, míče pro starší přípravku, C licence pro trenéry, cestovné na zápasy, sportovní oblečení pro trenéry, …

 

4. Dotace

Karel Šimek informoval výkonný výbor o dotaci Můj klub 2021 a o dotaci Provoz a údržba 2021, o které TJ Sokol požádal v r. 2020 Národní sportovní agenturu. Obě dotace TJ Sokol obdrží v průběhu r. 2021.

Dále informoval výkonný výbor o poskytnutí neinvestiční dotace od Městysu České Heřmanice.

 

5. Vrt studny

Roman Kučera informoval výkonný výbor o provedení zkušebního vrtu. Provedení zkušebního vrtu bude ve výši 77 441 Kč. Dalšími náklady bude vystrojení vrtu (skruž atd.). Dále se bude žádat o povolení (cca 3 měsíce) a pak bude následovat kolaudace (30 dní).

 

6. Kiosek

Výkonný výbor rozhodl, že osloví složky TJ Sokol na vedení, obsluhu a zásobování kiosku. Dále osloví možné nájemce do kiosku.

 

7. Diskuse

Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 20:15 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční v úterý 25. 5. 2021 od 18:00 hodin ve fotbalových kabinách na fotbalovém hřišti.