TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel, Mach Lukáš (příchod v bodu 5 v 19:07 hod)

Omluveni: Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Kiosek
  3. Akce
  4. Dotace
  5. Valná hromada
  6. Ostatní
  7. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 2/2021: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Kiosek

Karel Šimek informoval výkonný výbor o proběhlé schůzce s ním, s Katkou Machovou a fotbalisty, kteří mají zájem o vedení kiosku. Dále informoval o schůzce s možným nájemcem kiosku.

Výkonný výbor rozhodl vyhovět žádosti fotbalistů na vedení, obsluhu a zásobování kiosku. Odpovědnou osobou je Tomáš Jirsák (zástupce Roman Pražák). Otevírací dny budou v červnu: pondělí, čtvrtek, pátek a neděle.

Dále výkonný výbor souhlasil s požadavkem fotbalistů, že 50 % ze zisku z kiosku bude využito na výdaje fotbalistů.

USNESENÍ č. 3/2021: Výkonný výbor schválil žádost fotbalistů na vedení, obsluhu a zásobování kiosku na fotbalovém hřišti. Dále výkonný výbor souhlasil s využitím zisku z kiosku ve výši 50 % na výdaje fotbalistů.

 

3. Akce

Neděle 6. 6. Frisbee turnaj - pro všechny od 5 let. Pro menší děti bude připraven jiný program.

Neděle 20. 6. Den otců (společně s Komunitní školou)

Neděle 27. 6. Dětský den od 14 hodin

 

4. Dotace

Karel Šimek informoval výkonný výbor o dotaci Můj klub 2021 a o dotaci Provoz a údržba 2021, o které TJ Sokol požádal v r. 2020 Národní sportovní agenturu. Obě dotace TJ Sokol obdrží v průběhu r. 2021.

Dále informoval výkonný výbor o poskytnutí neinvestiční dotace od Městysu České Heřmanice ve výši 127 tis., a to konkrétně na: pojištění movitých věcí 1,5 tis., elektřina 12,5 tis., vodné a stočné 1,5 tis., oprava oplocení a uzavření areálu 20 tis., cestovné mladší přípravka 10 tis., cestovné Bambini 15 tis., cestovné starší přípravka 15 tis., balíček atrakcí na dětský den 7,5 tis., navijáky na hadice 44 tis. Dále TJ Sokol obdržel finanční částku ve výši 17,2 tis. na podporu kulturních aktivit pro občany (vrácené pronájmy sálu v kulturním domě za akce v r. 2020).

 

5. Valná hromada

Valná hromada se uskuteční v pátek 10. 9. 2021 od 18 hodin na fotbalovém hřišti.

 

6. Ostatní

Na jarmarku 24. 7. bude mít TJ Sokol stánek s občerstvením pro děti.

V r. 2022 bude mít TJ Sokol výročí 120 let od založení. Na příští schůzi připravit nápady na program výročí.

Cedule na fotbalové hřiště – Lukáš Mach nechal po odsouhlasení výkonným výborem vyrobit směrové cedule Fotbalové hřiště, které budou umístěny u Cacku a Doskočilu a ceduli TJ Sokol České Heřmanice, která bude umístěna nad branou fotbalového hřiště.

Jiří Balcar vybral dle požadavků výkonného výboru lednici s mrazákem Liebherr do kiosku ve výši 12 228 Kč.

USNESENÍ č. 4/2021: Výkonný výbor schválil nákup lednice s mrazákem Liebherr do kiosku ve výši 12 228 Kč.

 

7. Diskuse

K. Machová – navrhuje zakoupit dávkovače mýdla, koše na papírové ručníky, odpadkové koše na tříděný odpad. VV souhlasí.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 20:25 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 19:00 hodin ve fotbalových kabinách na fotbalovém hřišti.