TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel

Omluveni: Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Den otců
  3. Dětský den
  4. Další akce
  5. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 5/2021: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Den otců

Komunitní škola společně s TJ Sokol pořádají Den otců, který se uskuteční v neděli 20. 6. od 14 hodin. Začátek akce je na CVA (centrum volnočasových aktivit – za základní školou). Program, trasu a úkoly připravila Lenka Vacková z Komunitní školy. Trasa bude zakončena na fotbalovém hřišti, kde bude ke hře připraven petanque, mölkky a kroket. Pro osvěžení bude napuštěn pro děti bazének. Občerstvení bude zajištěno v kiosku na fotbalovém hřišti.

 

3. Dětský den

Dětský den se uskuteční se v neděli 27. 6. od 14 hodin na místním fotbalovém hřišti. Sraz členů výkonného výboru je ve 13 hodin.

Je objednán nafukovací skákací hrad a obří stavebnice Lego.

Další program: fotbalový zápas Bambiny, soutěže, bublinkování, tvoření z balonků, lovení limonád, střílení ze vzduchovky, poník, malování na obličej.

Občerstvení zajištěno.

 

4. Další akce

  1. 7. - fotbalová pouť, večer Diskotéka – Jarda Marcal st.
  2. 8. – fotbalový zápas, večer zábava
  3. 8. – ukončení prázdnin s divadélkem
  4. 9. – na fotbalovém hřišti proběhne hasičská soutěž
  5. 7. 2022 – výročí 120 let Sokola, sehnat historické fotografie a připravit program akce

 

5. Diskuse

L. Mach – 1. z důvodu pojištění fotbalového hřiště a majetku na fotbalovém hřišti musí být areál uzavíratelný (brány, petlice, zámky, …). Proto oslovil O. Pánka a spolu řešili, jakým způsobem areál uzavřít. 2. Jako správce hřiště žádá výkonný výbor o souhlas, aby na travnaté ploše byl zákaz pohybu psů, na ostatních plochách musí být pes na vodítku. Výkonný výbor souhlasí. 3. Dále informoval VV o navezení hlíny a vyrovnání povrchu za fotbalovým hřištěm a umístěním informační tabule Fotbalové hřiště u Doskočilů. 4. V nejbližší době je potřeba vyhlásit brigáda na údržbu hřiště. Bude sepsán seznam prací. 5. Od 28. 6. proběhne rekultivace hřiště a cca 4-5 týdnů se nebude smět vstoupit na travnatou plochu.

L. Pražáková – ke kiosku je potřeba zakoupit nádoby na tříděný odpad.

K. Machová – vznesla dotaz, zda bude připočítána marže za prodej sudu piva členovi TJ Sokol. VV se shodl, že marže se připočítávat nebude.

J. Balcarová – je potřeba zakoupit nový účetní program. Starý program již nenabízí podporu a nebudou nové aktualizace dle zákona o daních.

K. Šimek – prosí členy VV o odpovědi na vznesené otázky v aplikaci messenger. Dále informoval VV, že byl vyměněn zámek u kiosku a bude provedena aktualizována evidence všech klíčů.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 21:30 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 15. 7. 2021 od 19:00 hodin ve fotbalových kabinách na fotbalovém hřišti.