TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

on-line 11.1.2022 od 18 hodin

Přítomni on-line: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Šimek Karel, Zavřelová Zdeňka, Pražáková Lucie

Program jednání:

1. Schválení programu

2. Vyúčtování dotací Můj klub 2021 a Provoz a údržba 2021

3. Návrh rozpočtu na rok 2022

4. Volby do zastupitelstva


1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 1/2022: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.


              2. Vyúčtování dotací Můj klub 2021 a Provoz a údržba 2021

              Jindřiška Balcarová zpracovala podklady k vyúčtování za dotaci Můj klub 2021, která byla obdržena ve výši 91 781,25 Kč. Dále zpracovala podklady k vyúčtování za dotaci Provoz a údržba 2021, která byla ve výši 36 039,50 Kč. Tato vyúčtování zkontrolovala firma Dotace bez starostí a následně bylo odesláno Národní sportovní agentuře.


3. Návrh rozpočtu na rok 2022

Karel Šimek vybídl ostatní členy výkonného výboru k přípravě podkladů k rozpočtu na rok 2022. Předpokládané výdaje za údržbu fotbalového hřiště a areálu předloží do dalšího jednání Lukáš Mach. Předpokládané výdaje na rok 2022 za fotbal můžu a dětí předloží Roman Kučera.


4. Volby do zastupitelstva

Volby do zastupitelstva se uskuteční na podzim 2022. Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Počet členů zastupitelstva městyse České Heřmanice je stanoven na počet 7. TJ Sokol České Heřmanice společně s Komunitní školou České Heřmanice sestaví kandidátní listinu


Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 21:00 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční 17.2.2022 od 18:00 hodin.