TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 17.2.2022 od 18:00

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Šimek Karel, Zavřelová Zdeňka, Pražáková Lucie

On-line: Mach Lukáš, Machová Kateřina

 

Program jednání:

1. Schválení programu

2. Návrh rozpočtu na rok 2022

3. Valná hromada


1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 2/2022: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.


2. Návrh rozpočtu na rok 2022

J. Balcarová připravila předběžný výsledek hospodaření k 31.12.2021. Výkonný výbor jednal o předpokládaných příjmech a výdajích a navrhl rozpočet na rok 2022. Další úpravy návrhu rozpočtu projedná výkonný výbor na další schůzi. Následně bude návrh rozpočtu schválen na valné hromadě.

Výkonný výbor při návrhu rozpočtu projednával zvýšení ceny o 20 Kč za praní dresů fotbalistů (za dospělé a děti/jedno praní = jeden odehraný fotbalový zápas).

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 3/2022: Výkonný výbor schválil zvýšení ceny za praní dresů na 170 Kč (za jedno praní = jeden odehraný fotbalový zápas).


3. Valná hromada

Valná hromada TJ Sokol České Heřmanice se uskuteční v pátek 11.3.2022 od 18 hodin na sále kulturního domu. Sraz členů výkonného výboru bude v 17:30 hodin. Kateřina Machová zajistí občerstvení.


Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 21:30 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční v pondělí 7.3.2022 od 19:00 hodin.