TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 7.3.2022 od 19:00 on-line

 

Přítomni on-line: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Šimek Karel (do 20:40 hod), Zavřelová Zdeňka, Pražáková Lucie

Omluveni: Kotyza Radim, Kučera Roman

 

Program jednání:

1. Schválení programu

2. Návrh rozpočtu na rok 2022

3. Valná hromada

4. Discozábava

5. Návrh akcí na rok 2022

6. Diskuze1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 4/2022: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2022

Výkonný výbor doplnil návrh rozpočtu na rok 2022, který byl projednáván již na minulém jednání. Následně bude návrh rozpočtu schválen na valné hromadě TJ Sokol.


3. Valná hromada

Valná hromada TJ Sokol České Heřmanice se uskuteční v pátek 11.3.2022 od 18 hodin na sále kulturního domu. Sraz členů výkonného výboru bude v 17:30 hodin. Kateřina Machová zajistila občerstvení. Jindřiška Balcarová zajistila vyvěšení pozvánky na nástěnce v chodbě úřadu městyse a webových stránkách TJ Sokol. Lucie Pražáková sdílela pozvánku na Facebooku. Prodej nápojů a dalšího zboží na valné hromadě má na starosti Roman Pražák.

 

4. Diskozábava

Discozábava se uskuteční 19.3.2022 v sále Kulturního domu v Českých Heřmanicích

 

5. Návrh akcí na rok 2022

Byl upraven návrh akcí na rok 2022. Návrh bude přednesen a schválen na valné hromadě TJ Sokol.


11.3.2022 - Valná hromada (od 18 hodin)

19.3.2022 – Discozábava

30.4.2022 – Čarodějinice

květen/červen – Volejbalový turnaj

26.5.2022 (čtvrtek) – Turnaj starší přípravky Krajský výběr

5.6.2022 – Ukončení Okresního ročníku bambiny – turnaj

11.6.2022 – Dětský den

24.6./25.6./26.6. - Zahájení prázdnin

16.7.2022 – 120 let Sokola

srpen – zábava

27.8.2022 – ukončení prázdnin

3.9.2022 - finále tenisové ligy

10.12.2022 Pinec-cup

prosinec - bruslení

6. Diskuze

L. Mach – před začátkem fotbalové sezony musí být brigáda na hřišti

L. Pražáková – nářaďovna – je opět nepořádek v nářaďovně, konzole jsou vytržené ze zdi, … Výkonný výbor rozhodl, že se bude muset již poněkolikáté udělat úklid. Uklizená nářaďovna se nafotí a nářadí se bude ukládat na určené místo dle fotografií, které budou na dveřích nářaďovny nebo na jiném určitém místě. V nářaďovně bude veden i přehled skupin/cvičících, které navštěvují tělocvičnu.

Místopředsedkyně Kateřina Machová ukončila jednání výkonného výboru ve 21:00 hodin.

V pátek 11.3.2022 od 18 hodin se uskuteční výroční valná hromada v sále kulturního domu.

Další jednání výkonného výboru proběhne v pondělí 28.3.2022 od 19:00 hodin. Na programu k jednání bude 120 let Sokola a zprávy o proběhlé discozábavě.