TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 11.4.2022 od 19:00 hodin

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Šimek Karel

Omluveni: Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

1. Schválení programu

2. Výročí 120 let TJ Sokol

3. Volby do zastupitelstva

4. Člověk v tísni

5. Diskuze

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 11/2022: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Výročí 120 let TJ Sokol

16. 7. 2022 se uskuteční akce 120 let TJ Sokol. Akce proběhne na fotbalovém hřišti a v tělocvičně (fotky – Lucka Pražáková).

Výkonný výbor jednal o programu akce: fotbalový turnaj dětí (1,5 hodina), volejbalový zápas (1 hodina), cowboy s bičem (průběžně), fotbal v bublinách (2 hodiny), zápas v nohejbale (1 hodina)

Časový harmonogram:

fotbalový turnaj dětí – Bambini, mladší přípravka, starší přípravka – od 10:30 do 12:00 hodin (Lukáš Mach)

nohejbal – od 12:30 do13:30 hodin (Radim Kotyza)

cowboy – od 13:30 (Zdena Zavřelová)

volejbalový zápas – od 14:00 do 15:00 hodin (Karel Šimek)

cowboy – od 15:00

fotbal turnájek v bublinách – 4 týmy – 2x5 minut, 2x5 minut – od 15:30 do 16:30 (Karel Šimek)

soutěž – od 17:00 hodin (Lukáš Hlávka?)

tombola – od 18:00 hodin

zábava – kapela Rytmik od 19:00 (19:30) hodin (zábrany 20 m objednat, opravit parket, druhý parket pod kapelu)

 

3. Volby do zastupitelstva

Volby do zastupitelstva se uskuteční 23. - 24. září 2022. Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Počet členů zastupitelstva městyse České Heřmanice je stanoven na počet 7. TJ Sokol České Heřmanice společně s Komunitní školou České Heřmanice sestaví kandidátní listinu. Každý kandidát musí podepsat „Prohlášení kandidáta“, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů, je potřeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující kandidaturu tohoto sdružení.

 

4. Člověk v tísni

Dne 19.3.2022 byly na diskozábavě vydraženy fotbalové a futsalové dresy s podpisy hráčů: AC Sparta Praha – Ladislav Krejčí st., SK Slavia Praha – Tomáš Holeš, FC Hradec Králové – Daniel Vašulín, FK Jablonec – Tomáš Malínský, FK Pardubice – Pavel Černý, SK Slavia Praha (futsal) – Martin Brychta ml., SK Sigma Olomouc - Jáchym Šíp. Vydražená částka bude zaslána na konto nevládní neziskové organizace Člověk v tísni – SOS Ukrajina, poskytující humanitární pomoc lidem zasaženým ozbrojeným válečným konfliktem na Ukrajině.

 

5. Diskuze

Do kiosku bude zakoupen šuplíkový mrazák energetické třídy E PHILCO PTF 862, objem 88 l ve výši 6 489,- Kč.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 12/2022: Výkonný výbor schválil nákup šuplíkového mrazáku PHILCO PTF 862, objem 88 l, energetická třída E ve výši 6 489,- Kč.