TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne:  2.5.2022 od 19:00 hodin

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina,  Pražáková Lucie, Šimek Karel

Omluvena: Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Výročí 120 let TJ Sokol
  3. Další akce
  4. Volby do zastupitelstva
  5. Tělocvična
  6. Kontejner pro zázemí TJ
  7. Diskuze

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 13/2022: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Výročí 120 let TJ Sokol

16. 7. 2022 se uskuteční akce 120 let TJ Sokol. Akce proběhne na fotbalovém hřišti a v tělocvičně, kde budou k prohlédnutí kroniky, fotografie a videa.

Výkonný výbor jednal o programu akce: fotbalový turnaj dětí (1,5 hodina), volejbalový zápas (1 hodina), cowboy s bičem (průběžně), fotbal v bublinách (2 hodiny), zápas v nohejbale (1 hodina)

Harmonogram:

fotbalový turnaj dětí – Bambini, mladší přípravka, starší přípravka

nohejbal

cowboy s bičem

volejbalový zápas

fotbal turnájek v bublinách – 4 týmy – 2x5 minut, 2x5 minut

tombola

zábava – kapela Rytmik

      

3. Další akce

Dětský den - neděle 12.6.2022 od 14 hodin. Přesunuto ze soboty 11.6., protože v sobotu je poslední fotbalové utkání mužů. Na programu dětského dne bude stanoviště s úkoly, malování na obličej, poník (Jůvovi), tvoření z balonků, střílení ze vzduchovky, …

Krajský výběr okresů starší přípravky - čtvrtek 26.5.2022 od 16 hodin

Závěrečný turnaj Bambini okresu Ústí nad Orlicí - sobota 4.6.2022; 16 – 20 týmů (cca 200 dětí); od 9 hodin cca do 15 hodin; další informace předá Roman Kučera příští týden

 

4. Volby do zastupitelstva

Volby do zastupitelstva se uskuteční 23. - 24. září 2022. Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Počet členů zastupitelstva městyse České Heřmanice je stanoven na počet 7. TJ Sokol České Heřmanice společně s Komunitní školou České Heřmanice sestaví kandidátní listinu. Každý kandidát musí podepsat „Prohlášení kandidáta“, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů, je potřeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující kandidaturu tohoto sdružení.

 

5. Tělocvična

Úklid v tělocvičně zorganizuje Kateřina Machová.

 

6. Kontejner pro zázemí TJ

Kontejner pro zázemí TJ bude instalován v úterý 3.5.2022 cca v 16 hodin za fotbalovým hřištěm.

 

Ukončení v 22:00

Další jednání výkonného výboru proběhne v pondělí 23.05.2022 od 18:30 hodin.