TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 21.6.2022 od 18:30 hodin

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel, Zavřelová Zdeňka (odchod v průběhu bodu 2)

 

Program jednání:

1. Schválení programu

2. Výročí 100 let TJ Sokol

3. Volby do zastupitelstva

4. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 15/2022: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Výročí 100 let TJ Sokol

16. 7. 2022 se uskuteční akce 100 let TJ Sokol. Akce proběhne na fotbalovém hřišti a v tělocvičně od 13:00 do 17:00 hodin (fotky – Lucka Pražáková).

Výkonný výbor jednal o programu akce: fotbalový turnaj dětí (1,5 hodina), volejbalový zápas (1 hodina), cowboy s bičem (průběžně), fotbal v bublinách (2 hodiny), zápas v nohejbale (1 hodina)

Časový harmonogram:

zahájení 10:30 hodin

fotbalový turnaj dětí – Bambini, mladší přípravka, starší přípravka – od 11:00 do 12:30 hodin

nohejbal – od 13:00 do 14:00 hodin

cowboy s bičem – od 14:30 do 15:15 hodin

      volejbalový zápas – od 15:45 do 16:45 hodin

     Strnad Josef – povídání o Sokole od 16:45 do 17:15 hodin

     fotbalový turnájek v bublinách – 4 týmy – 2x5 minut, 2x5 minut – od 17:15 do 19:15 hodin

     tombola – od 19:00 hodin

     zábava – kapela Rytmik od 20:00 hodin

     Občerstvení – gulášová polévka, koláče, palačinky, hranolky, párky v rohlíku, grilované prase

 

3. Volby do zastupitelstva

Volby do zastupitelstva se uskuteční 23. - 24. září 2022. Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Počet členů zastupitelstva městyse České Heřmanice je stanoven na počet 7. TJ Sokol České Heřmanice společně s Komunitní školou České Heřmanice sestaví kandidátní listinu. Každý kandidát musí podepsat „Prohlášení kandidáta“, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů, je potřeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující kandidaturu tohoto sdružení.

 

4. Diskuse

J. Balcarová – upozornila, že stávající hodinová sazba u dohody o provedení práce je již nedostačující. Navrhuje navýšení sazba na 150 Kč/1 hodina u dohoda o provedení práce.

Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 1

USNESENÍ č. 16/2022: Výkonný výbor schválil 150 Kč za hodinu u dohody o provedení práce.

 

Výkonný výbor ukončil jednání v 22:35 hodin.

Další jednání výkonného výboru proběhne po telefonické domluvě.