TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 12.9.2022 od 18:30 hodin

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel

Omluveni: Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

1. Schválení programu

2. Akce

3. Tělocvična

4. Dotace

5. Kiosek

6. Ostatní

7. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 17/2022: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Akce

Pinec-cup 10.12.2022

Zabíjačka 12.11.2022

Bruslení?

Cimbálovka 21.1.2023

 

3. Tělocvična

Karel Šimek požádal členy výkonného výboru o pomoc při úklidu v tělocvičně. Je potřeba v nářaďovně vše uspořádat a přerovnat. Sraz ve čtvrtek 22.9.2022 v 18:30 hodin.

Výkonný výbor bere na vědomí.

 

4. Dotace

Jindřiška Balcarová upozornila, že stále nejsou nakoupeny všechny cvičební pomůcky z dotace Můj klub 2022.

Výkonný výbor bere na vědomí.

 

5. Kiosek

Lucka Pražáková žádá, aby se více členů zapojilo při obsluze kiosku.

Výkonný výbor bere na vědomí.

 

6. Ostatní

Karel Šimek informoval, že u vrtu na vodu je navýšen odběr vody z vrtu. Proběhne realizace vrtu.

Dále žádá členy výkonného výboru, aby všichni reagovali na zprávy a dotazy na messengeru.

Je také potřeba aktualizovat webové stránky.

 

7. Diskuse

Balcarová J. – probíhá výběr členských příspěvků, upřednostňujeme platby na bankovní účet. Ostatní platby se budou muset osobně vybrat.

Machová K. navrhuje, aby každá akce pořádaná Sokolem měla zodpovědnou osobu.

Mach L. vznesl dotaz, zda nenakoupit palety do krbových kamen v kabinách. Ale nejdříve je třeba zjistit, zda není ještě uskladněno nějaké dřevo v přidružené výrobě.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 22:35 hodin.

Další jednání výkonného výboru proběhne v úterý 11.10.2022 od 18:30 hodin.