TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 11.10.2022 od 19 hodin

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Šimek Karel

Omluveni: Pražáková Lucie, Zavřelová Zdeňka

 

1 Akce

Výkonný výbor jednal o akcích, které by měly proběhnout do konce roku a v prvních měsících roku 2023.

Pinec-cup 3.12.2022 (změna termínu)

Zabíjačka 12.11.2022 (organizace fotbalisté – T. Jirsák)

Bruslení?

Cimbálovka 21.1.2023 cca od 18 hodin (4 – 5 hodin) ?

Zájezd do pivovaru v sobotu 26.11.2022, autobus bude uhrazen

 

2. Tělocvična

Karel Šimek opětovně požádal členy výkonného výboru o pomoc při úklidu v tělocvičně. Je potřeba v nářaďovně vše uspořádat a přerovnat. Navržený zářijový termín úklidu z minulého jednání byl přesunut v úterý 18.10.2022 v 19 hodin.

 

3. Dotace

Můj klub 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila 30.9.2022 Výzvu 21/2022 Můj klub 2023. Příjem žádostí je od 17.10.2022 do 30.11.2022. Výzva je zaměřena na podporu v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let. Žádost vypracuje Karel Šimek, podklady zašle Jindřiška Balcarová, Roman Kučera.

 

Kabina 2021-2025

V loňském roce k 31. 8 2021 byl ukončen příjem žádostí o poskytnutí dotace. Nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. 12. 2025.

Možné realizované akce: zavlažování fotbalového hřiště, oprava elektroinstalace, oprava podlah v kabinách, oprava sprch, výměna oken, další oprava budov. K. Šimek, R. Kučera, L. Mach a J. Balcar zajistí cenové nabídky na možné realizace.

K žádosti musel být dodán investiční záměr, předpokládaný harmonogram, položkový rozpočet akce, doklad o existenci bankovního účtu, souhlas obce s akcí včetně prohlášení o spolufinancování, projektová dokumentace, čestné prohlášení, …

K. Šimek informoval, že nyní začala být posuzována po 14 měsících dotace Kabiny. Dalším požadavkem bylo změření budov v m3, které musí být doloženo fotografiemi. Budovy změřil R. Kučera a fotografie dodal K. Šimek.

 

4. Ostatní

Elektřina – výpověď dodavatele Amper Market k 31.12.2022. Jiří Balcar provedl kalkulace. Nejlépe vychází PRE, které přicházejí od 11.10.2022 nové zákazníky. K. Šimek Oslví PRE, Lukáš Mach osloví Inogy do 14.10.2022. Přejít na dvou tarif 25D.

Znak TJ Sokol – návrh znaku (loga) pro TJ Sokol. Máme znak pro fotbal. K. Šimek zjistil, že nemáme prapor, z kterého by se dalo zjistit alespoň barvy pro nový znak. R. Kučera osloví AB Desing.

Parkování – L. Kučera jednal s L. Matoušem o parkování na trávě před zahradou L. Matouše. Je možné odstranit kameny a zpevnit povrch pro parkování.

 

5. Diskuse

L. Mach – informoval o nové lavičce (6 sedáků) v bílo modré barvě. Sedáky jsou zdarma z hradeckého fotbalového stadionu. L. Jirsák udělal na ně konstrukci. Do konce listopadu bude vyrobeno dalších 6 lavic (6x 6 sedaček).

L. Mach – psí exkrementy jsou na fotbalovém hřišti.

K. Machová – zařadit akci Den Sokolstva do každoročních akcí.

R. Kučera – rozřezat dřevo do kamen v kabinách.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 22:50 hodin.

Další jednání výkonného výboru proběhne v pátek 4.11.2022 od 19 hodin.