TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 8.11.2022 od 19 hodin

Přítomni: Balcar Jiří, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel

Omluveni: Zavřelová Zdeňka, Balcarová Jindřiška

 

1. Dotace

Karel Šimek informoval o výzvě k doplnění dalších informací a podkladů k dotaci Kabina. Doložení podkladů a další informace si rozdělí Karel Šimek, Roman Kučera a Jiří Balcar. Dokumenty budou následně zaslány/předány K. Šimkovi.

 

2. Tělocvična

Pro opakovaný nepořádek v nářaďovně tělocvičny budou vyvěšeny pokyny s fotografiemi, jak mají být v nářaďovně uspořádány sportovní pomůcky po každé návštěvě tělocvičny. V pokynech bude uveden i kontakt na Karla Šimka. S pokyny budou obeznámeni všichni vedoucí cvičení a trenéři, zaměstnanci školy a městyse. Také byly aktualizovány aktivity v tělocvičně. Soupis aktivit bude vyvěšen na webových stránkách městyse.

 

3. Akce

Výkonný výbor jednal o akcích, které by měly proběhnout do konce kalendářního roku a v prvních měsících roku 2023.

11.11. lampionový průvod

Zabíjačka 12.11.2022 (organizace fotbalisté – T. Jirsák).

Zájezd do pivovaru v sobotu 26.11.2022, autobus bude uhrazen.

Bruslení.