TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluven:

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Volby do zastupitelstva
  3. Pouťový turnaj
  4. Diskuse

1. Byl předložen a přečten místopředsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Místopředseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro – 9, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Volby do zastupitelstva

Volby do zastupitelstva se uskuteční 5. a 6. října 2018. Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Počet členů zastupitelstva městyse České Heřmanice je stanoven na počet 7. TJ Sokol České Heřmanice společně s Komunitní školou České Heřmanice sestavil kandidátní listinu (7 kandidátů TJ Sokol a 2 kandidátky KŠ). Každý kandidát musí podepsat „Prohlášení kandidáta“, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů, je potřeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující kandidaturu tohoto sdružení. Městský úřad Vysoké Mýto zveřejnil potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů. Pro České Heřmanice je potřeba minimálně 40 podpisů. Volební strana činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce.

 

3. Pouťový turnaj

Pouťový turnaj se uskuteční 28. 7. 2018 od 13 hodin. Hlavními pořadateli jsou Karel Šimek a Roman Kučera.

Fotbalová mužstva: garda ČH x garda Kobylí, muži ČH x muži Sloupnice x muži Valy u Přelouče.

Přespání v tělocvičně. Potřeba zapůjčit žíněnky z Tisové (L. Kučera).

Vstupné a tombola.

Kiosek: krkovice předuzená, kuřecí stehna, slabé párky, utopenci, nakládané hermelíny, koláče z Netřeby, červené a bílé víno, sladkosti. Domluvit obsluhu do kiosků.

Kopání na bránu – odměny: dětské šampaňské ROBBY BUBBLE, Bohemia Sekt, sladkosti, …

Odměna pro fotbalisty.

OSA, žádost na městys a celní úřad.

Váha - nyní zapůjčit, zakoupit až bude v akci.

Brigáda - natírání - v pondělí 16. 7. 2018 od 17 hod. a ve středu 18. 7. 2018 od 17. hod.

 

4. Diskuse

Miloš Sobel

  • Trička TJ Sokol (poptat cenu).
  • Informace od právníka kvůli pozemkům stále nejsou.

Kateřina Machová

  • Bude zakoupen dávkovač na papírové utěrky na utírání rukou k umyvadlu + utěrky.
  • Zajistit víko na vodoměr.

Jiří Balcar

  • Protéká záchod a sprcha.
  • Výhledově je třeba rekonstrukce světel v kiosku.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 20:50 hodin.

 

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 7. 8. 2018 v 19:15 hodin v salonku Naší hospůdky.