TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Machová Kateřina (odchod po bodu 5), Pražáková Lucie (odchod po bodu 5), Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluven: Kučera Roman

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Pouťový turnaj
 3. Sportovní areál
 4. Cyklování
 5. Turistický výlet
 6. Rozpis do tělocvičny
 7. Sportovně manažerský systém
 8. Suplování Naší hospůdky
 9. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Pouťový turnaj

Pouťový turnaj se uskuteční 28. 7. 2018 od 13 hodin. Hlavními pořadateli jsou Karel Šimek a Roman Kučera.

 

3. Sportovní areál

Pro stan se nechá vyrobit rám na uskladnění, který bude zavěšen nad sekačkou. Poptat O. Pánka a sjednat schůzku na hřišti.

Předseda M. Sobel obdržel cenovou nabídku na úpravu trávníku ve výši 800 tis. Kč. Výkonný výbor se shodl, že této nabídky nevyužije.

Libor Kučera zajistí nákup křovinořezu v ceně cca 3.000,- Kč.

Proběhlo další jednání o nákupu váhy do kiosku.

 

4. Cyklování

Cyklování se uskuteční v sobotu 25. 8. 2018. Trasy – 20 km (vhodné pro děti), 43 km, 55 km, 78 km, 91 km (treková kola), 100 km (silniční kola) a 67 km (pro MTB neboli horská kola). Registrace od 8:00 hodin do 9:30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Cíl všech tras je v letošním roce na Netřeby u hasičárny, kde pro Vás bude od 13:00 hodin připraveno občerstvení. Startovné je 20,- Kč.

 

5. Turistický výlet

Turistický výlet se uskuteční 8. 9. 2018 do Adršpašsko-teplických skal. Odjezd autobusu je v 7:00 hodin. Byla podána žádost společnosti Iveco Czech Republic, a.s. na autobus.

Zájezd se uskuteční při účasti minimálně 20 osob. Cena: člen TJ Sokol České Heřmanice 120,- Kč, nečlen 200,- Kč, děti do 15 let zdarma. Termín závazného přihlášení je do 31. 8. 2018 u Kateřiny Machové. Plakát vyvěsit na nástěnky, na webové stránky městyse a na facebook.

 

6. Rozpis do tělocvičny

Miloš Sobel aktualizoval rozpis cvičení v tělocvičně. Je potřeba zkontrolovat s jednotlivými oddíly a následně vyvěsit v tělocvičně a na internetových stránkách.

 

7. Sportovně manažerský systém

Předseda M. Sobel informoval VV o Sportovně manažerském systému.

 

8. Suplování Naší hospůdky

Na fotbalovém hřišti bude otevřen kiosek od 26. 8. – 2. 9. (Zavřeno bude 1. 9. – tenisová liga a opékání krůt u hasičárny).

 

9. Diskuse

Miloš Sobel

 • Návrh na besedu s Peggy Marvanovou. Beseda by se uskutečnila v lednu 2019. P. Marvanou osloví M. Sobel.
 • Návštěva bazénu ve Vysokém Mýtě – poptat na 18. 11. 2018 od 9:00 do 11:00 hodin nebo od 10:00 do 12 :00 hodin.
 • Sraz rodáků na Borové se uskuteční 15. 9. 2018. V případě nepříznivého počasí se nabízí prostory ke konání u kiosku na fotbalovém hřišti. VV souhlasí. Městys prosí o pomoc s přípravou srazu na Borové. VV souhlasí.

 

Radoslav Roubínek

 • Pořízení plastové popelnice na fotbalové hřiště. Bude rozhodnuto na dalším jednání.

 

Jiří Balcar

 • Připevnit tabuli Bernard mezi okna kiosku.
 • Dle informací bylo ozvučení na fotbalovém hřišti při pouti nedostatečné – bude přidán reproduktor pod kiosek.
 • Stále protéká záchod u žen.
 • Byla provedena výměna kartuše ve sprchách.
 • Světla nad antukou – jedno světlo spadlo (již opraveno), u druhého světla chybí sklo.

 

Jindřiška Balcarová

 • Při zapůjčení kiosku se nedá rozlišit čerpání energie pouze za kiosek. Poplatek za zapůjčení kiosku je 150,- Kč + energie dle kWh. V  době zapůjčení kiosku dochází i k zavlažování hřiště a tím je energie vyšší. Výkonný výbor se shodl na poplatku ve výši 500,- Kč za zapůjčení kiosku. V této ceně je již zahrnuta i energie a voda. Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 22:08 hodin.

 

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 4. 9. 2018 v 19:15 hodin v salonku Naší hospůdky.