TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš

Omluven: Šimek Karel

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola splnění úkolů
 3. Zpráva hospodáře
 4. Pouťový turnaj
 5. Sportovní areál
 6. Turistický výlet
 7. Rozpis do tělocvičny
 8. Diskuse

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Bazén – návštěva bazénu ve Vysokém Mýtě se uskuteční v neděli 18. 11. 2018 od 9:30 hod. do 11:00 hod. (bazén + tobogán + wellness = 2.400,- Kč). Členové TJ Sokol České Heřmanice a děti do 15 let budou mít vstup zdarma, nečlenové (dospělí) budou mít vstup za 70,- Kč. Sraz u pokladny bude v 9:15 hod. Doprava vlastní.

Rám na stan nad sekačku – již je vyroben, bude provedena instalace.

Beseda - Beseda „Lapland Extreme Challenge“ s Markétou Peggy Marvanovou a jejím přítelem Adamem Záviškou se uskuteční v pátek 18. 1. 2019 od 18:00 hodin v Kulturním domě v Českých Heřmanicích.  Lapland Extreme Challenge - skutečně extrémní výzva o délce 1000 km. Od svého počátku v roce 2014 odolávala všem vyzyvatelům. Jak to dopadlo, když se na start postavila Markéta Peggy Marvanová a její přítel Adam Záviška? To vše se dozvíte právě na této besedě.

Křovinořez – L. Kučera zajistí do konce září.

Protékání záchodu – dosud nezjištěna příčina protékání, pravděpodobně bude potřeba sehnat opraváře.

Zabezpečení uzávěru vody – zjistit, zda není možné zakoupit bezpečnostní uzamykatelnou schránku na uzávěr vody.

Váha do kiosku – v internetovém obchodu Aukro je možnost zakoupení váhy za cca 800,- Kč. Zajistí J. Balcar.

 

3. Zpráva hospodáře

Jindřiška Balcarová informovala Výkonný výbor o hospodaření k 31. 8. 2018. VV vzal informace na vědomí.

 

4. Pouťový turnaj

Pouťový turnaj se uskutečnil 28. 7. 2018 od 13 hodin. Byly vyčísleny náklady a výnosy za tuto akci.

 

5. Sportovní areál

Miloš Sobel obdržel nabídku na přenechání 30 ks popelníků Staropramen.

Zajištěn vysavač na úklid kiosku a kabin.

Bude zajištěna další popelnice na fotbalové hřiště.

 

6. Turistický výlet

Turistický výlet se uskuteční 8. 9. 2018 do Adršpašsko-teplických skal. Odjezd autobusu je v 7:00 hodin. Autobus zajištěn. Přihlášeno cca 44 osob. Trasy budou sděleny v autobusu.

 

7. Rozpis do tělocvičny

Miloš Sobel opětovně aktualizoval rozpis cvičení v tělocvičně. Je potřeba zkontrolovat s jednotlivými oddíly a následně vyvěsit v tělocvičně a na internetových stránkách.

 

8. Diskuse

Miloš Sobel

 • Sraz rodáků na Borové se uskuteční 15. 9. 2018. Městys prosí o pomoc s přípravou srazu na Borové. Datum přípravy bude sděleno telefonicky. Budou zapůjčeny stoly, lavičky a stan. V sobotu 15. 9. 2018 budou vypomáhat: Zuzana a Karel Šimkovi, Jiří Balcar (ozvučení) a Jindřiška Balcarová.
 • Je potřeba se již začít připravovat rozpočet na rok 2019, plán akcí na rok 2019 a plán prací na rok 2019. Zajistit podání žádosti o příspěvek na Městys České Heřmanice.
 • Bude se žádat o nějakou dotaci?
 • V 3/2019 se uskuteční Volební valná hromada. Kandidáti?

Libor Kučera

 • V kabinách fotbalistů je přidělána garnyž na ramínka.

Radoslav Roubínek

 • Dne 7. 10. od 15:00 hod. je potřeba zajistit obsluhu kiosku – obsluha: Machová Kateřina a Pražáková Lucie.
 • Na hřišti CVA někdo rozlámal plastovou bednu na hračky. Bedna byla zakoupena cca před 2 měsíci.

Roman Kučera

 • Možnost nákupu dalšího zavlažovacího vozíku na fotbalové hřiště ve výši 12.000,- Kč. Výkonný výbor souhlasí se zapůjčením a vyzkoušením. Po vyzkoušení bude případně zakoupen.
 • U fotbalového hřiště je velice zarostlý potok. J. Balcarová přednese na zastupitelstvu městyse.
 • Na podzim 2018 proběhne nábor na všeobecné cvičení pro děti ve věku 3 – 8 let.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 21:10 hodin.

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 9. 10. 2018 v 19:00 hodin v salonku Naší hospůdky.