TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš

Omluven: Pražáková Lucie, Šimek Karel

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola splnění úkolů
 3. Plán prací a dotací na rok 2019
 4. Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Různé
 6. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schválil předložený program.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Křovinořez – během 14 dnů bude zakoupen.

Protékání záchodu – M. Sobel osloví firmu.

Návštěvní řád hřiště – bude připraven na jarní sezonu.

GDPR informace na internet – napsat zprávičku na webové stránky.

Boxovací panák v tělocvičně – chybí zajišťovací kolík, zajistí M. Sobel.

Nákup 2 ks balonů na sálovou kopanou – zajistí R. Kučera.

Gymnastické kruhy do tělocvičny – poptal R. Kučera, cena cca 20 tis. Kč s montáží, M. Sobel přednese požadavek na zastupitelstvu městyse.

Šplhací lano a šplhací tyč – lano ve výši cca 600,- Kč, M. Sobel přednese požadavek na zastupitelstvu městyse.

 

3. Plán prací a dotací na rok 2019

V roce 2019 opět proběhne oprava a údržba laviček a stolů. Do příštího jednání VV je potřeba zjistit další požadavky na opravy a údržbu sportovního areálu.

Je potřeba zaktualizovat seznam jubilantů na rok 2019 – zajistí J. Balcar.

Dosud není vypsána dotace Pardubického kraje na rok 2019, ale určitě budou podobné dotace a podmínky jako v roce 2018 a proto můžeme podklady pro případnou dotaci již připravovat.

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2019

Výkonný výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2019. J. Balcarová na příští jednání VV připraví výsledek hospodaření k aktuálnímu datu.

 

5. Různé

Návštěvu krytého bazénu dne 18. 11. 2018 zajišťuje K. Machová.

M. Sobel informoval VV o přepisu pozemků na Katastru nemovitostí z ČSTV TJ Sokol České Heřmanice na nástupnickou organizaci TJ Sokol České Heřmanice, z.s. Právní pomoc byla ve výši 2.400,- Kč. J. Balcarová zjistí, zda je nutné vypracovat nový znalecký posudek na pozemky pro možnou směnu pozemků s městysem České Heřmanice.

M. Sobel ukázal VV plakát na besedu „Lapland Extreme Challenge“ s Markétou Peggy Marvanovou a jejím přítelem Adamem Záviškou, která se uskuteční v pátek 18. 1. 2019 od 18:00 hodin v Kulturním domě v Českých Heřmanicích.

Diskoples se uskuteční 2. 3. 2019.

M. Sobel informoval VV o nákupu triček. Místo loga bude nápis TJ Sokol České Heřmanice – černé písmo.

Zabezpečení vody na fotbalovém hřišti – udělat kryt na odvzdušňovací ventil.

Anketa Nejlepší sportovec okresu – VV nebude nikoho nominovat.

 

6. Diskuse

Miloš Sobel

 • Komunitní škola ve spolupráci s TJ Sokol pořádá Svatomartinský průvod dne 11. 11. 2018 od 17 hodin. Pro průvod je potřeba zajistit otevření kabiny rozhodčích. Dále je potřeba zajistit doprovod osob v reflexních vestách na veřejné komunikaci (osoby osloví R. Kučera).

Jindřiška Balcarová

 • Informovala VV o stavu hospodaření.

Kateřina Machová

 • Navrhla další jednání VV na bowlingu (ukončení roku). K. Machová zajistí 2 bowlingové dráhy.

Radoslav Roubínek

 • Připomenul přípravu volební kandidátky na další volební období.

Roman Kučera

 • Informoval o ukončení sezony fotbalistů, které se uskuteční v pátek 9. 11. 2018.
 • Dojde k zazimování fotbalového hřiště.

Libor Kučera

 • Vyrobena a instalována šprusle do ribstolí v tělocvičně.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 21:02 hodin.

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 4. 12. 2018 v 18:30 hodin.