TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš

Omluveni: Šimek Karel

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Plán akcí na rok 2019
  3. Zpráva hospodáře
  4. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol zahájil jednání výkonného výboru a vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Plán akcí na rok 2019

Výkonný výbor předložil návrh akcí na rok 2019:

Beseda Lapland Extreme Challenge - 18. 1. 2019

Lyžařský zájezd - 23. 2. 2019

Ples (Diskoples) – 2. 3. 2019 od 20 hodin

Valná hromada TJ Sokol - 15. 3. 2019 od 18 hodin

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2019

Dětský den – 8. 6. 2019

Pouťový turnaj – 27. 7. 2019

Cyklování – 24. 8. 2019

Letní tenisová liga - 7. 9. 2019

Turistický výlet – 14. nebo 21. 9. 2019 (bude upřesněno)

Lampionový průvod - 11. 11. 2019

Pinec-cup – 7. 12. 2019

Bruslení (prosinec)

 

3. Zpráva hospodáře

Jindřiška Balcarová informovala členy VV o hospodaření TJ Sokol k 31. 11. 2018. Dále informovala o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2019, která musí být předložena do 31. 1. 2019.

 

4. Diskuse

Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru v 18:45 hodin.

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 8. 01. 2019 v 19:15 hodin v salonku pohostinství.