TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola splnění úkolů
 3. Evidence tržeb a skladových položek v kiosku
 4. Dětský den
 5. Pouťový turnaj
 6. Různé
 7. Diskuse

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Protékání záchodu – opraví p. Procházka.

Návštěvní řád hřiště – řád připravil Karel Šimek, který pošle ostatním členům VV a na příštím jednání VV bude projednán.

Žádost na dotaci z Pardubického kraje – vypracovat individuální žádost.

Označení vstupu do tělocvičny zákazem kouření a používání el. cigaret – zajistí R. Kučera do konce 4/2019.

 

3. Evidence tržeb a skladových položek v kiosku

M. Sobel poptá nabídku na doplnění MARKEETA licence (programu). Dále M. Sobel navrhl projednat zdražení kofoly z 20,- Kč/0,5 l na 25,- Kč/0,5 l. VV souhlasí.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schválil zvýšit prodejní cenu za kofolu na 25,- Kč/0,5 l.

 

4. Dětský den

Dětský den se bude konat 8. 6. 2019 na místním fotbalovém hřišti.

Moderátorky: Simona Jirsáková, Gabriela Jirsáková, Kamila Součková

Je objednán nafukovací skákací hrad a obří stavebnice Lego.

Další program: nafukovací balonky (kompresor na nafukování zajistí J. Balcar), bublinkování, balonky na zvířátka (J. Balcarová), odměny pro děti od P. Doskočila (J. Balcarová), lovení limonád, vzduchovky, zmrzlina, kůň ?, buřty z udírny, soutěže, malování na obličej.

 

5. Pouťový turnaj

Pouťový turnaj se uskuteční 27. 7. 2019. Hlavními pořadateli jsou Karel Šimek, Roman Kučera, Jiří Balcar a Miloš Sobel. Potřeba zajišťovat dary do tomboly.

 

6. Různé

Nářaďovna v tělocvičně – srovnat a přerovnat, odstranit skříň, závěsná síť na balony, zavěšení branek.

Tělocvična – držák na síť v nižší poloze pro děti (požaduje ZŠ).

Turistický zájezd – 14. 9. 2019, návrhy kam, zajistit autobus.

Suplování hospody – v kiosku na fotbalovém hřišti 1-2 týdny o letních prázdninách

Směna pozemků – smlouva o směně pozemků mezi TJ Sokol a městysem je již podepsaná, směnu pozemků máme zdarma, zápis do katastru nemovitostí – poplatek 500,- Kč TJ Sokol a 500,- Kč městys.

 

7. Diskuse

Jindřiška Balcarová

 • prosím, pokud bude chtít někdo proplatit doklad, vystavit fakturu nebo jednat o hospodaření TJ Sokol, je potřeba zavolat předem (tel. 731 585 056). Stává se že, přijdou bez ohlášení během dne 3 – 4 lidé. Velice děkuji.

 Karel Šimek

 • opět proběhne lekce Nordic Walking. Za lekci nečlenové zaplatí 150,- Kč a členové TJ Sokol České Heřmanice zaplatí 50,- Kč.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schválil poplatek za lekci Nordic Walking pro nečleny za 150,- Kč a pro členy TJ Sokol České Heřmanice za 50,- Kč.

Libor Kučera

 • je potřeba nakoupit olej na natírání laviček a stolů.

 Kateřina Machová

 • vytvořit plakát na Dětský den.

 Jiří Balcar

 • zakoupit toner do tiskárny na fotbalovém hřišti,
 • vyroben rám nad sekačku – VV děkuje p. Pánkovi,
 • jak zabezpečit vodu,
 • opraven hotdogovač,
 • odkapávání na půllitry,
 • ztratil se mop!!!

 Miloš Sobel

 • opravit světla na fotbalovém hřišti,
 • na fotbalovém hřišti je málo prostor na uskladnění – je možné vytvořit nějakou vizualizaci řešení?

 

 Předseda ukončil  jednání výkonného výboru ve 21:20 hodin.

 Další jednání výkonného výboru se uskuteční na Valné hromadě v pátek 14. 5. 2019 od 19:15 hodin v salonku Naší hospůdky.