TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Kučera Libor

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola splnění úkolů
  3. Kiosek
  4. Dětský den
  5. Pouťový turnaj
  6. Turistický zájezd
  7. Žádost hasičů na pronájem areálu
  8. Různé
  9. Diskuse  

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Protékání záchodu – opravil p. Kindl.

Označení vstupu do tělocvičny zákazem kouření a používání elektronických cigaret – R. Kučera připevní na dveře v pátek 7.6.

Zabezpečení vody – dosud není.

Návštěvní řád fotbalového hřiště – K. Šimkem byly doplněny změny vyplývající z minulého jednání výkonného výboru. Řád bude vyvěšen na fotbalovém hřišti. Předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého Návštěvního řádu fotbalového hřiště.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schválil předložený Návštěvní řád fotbalového hřiště.

Žádost o příspěvek na ozvučení sportovního areálu – M. Sobel podal žádost na městys, aby TJ Sokol nemusel vracet příspěvek ve výši 20 tis. na revitalizaci fotbalového hřiště od městysu. TJ Sokol obdrží dotaci ve výši 50 tis. na revitalizaci fotbalového hřiště od hejtmana Pardubického kraje. Příspěvek od městysu ve výši 20 tis. by byl použit na nové ozvučení fotbalového hřiště (15 tis.) a na nákup triček pro fotbalisty (5 tis.).

 

3. Kiosek

V kiosku nefunguje pokladní systém. Přestože máme zaplacený poplatek za podporu a aktualizaci od Markeeta, M. Sobel se jim stále nemůže dovolat. Bude to dále řešit e-mailem. Služby Markeeta budou reklamovány.

Prodej cigaret - od 20. května 2019 začala platit nová pravidla pro sledovatelnost cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret. Hlavním cílem sledovatelnosti tabákových výrobků je boj s nelegálním obchodem s tabákovými výrobky v Evropě. Změny se dotknou také každého, kdo je zapojen do prodeje tabákových výrobků. Sledovatelnost bude zajištěna označením cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret jedinečným identifikátorem v podobě kódu na obalu a sledováním pohybu výrobků od výrobce až do první maloobchodní prodejny. Stávající zásoby se mohou prodávat pouze do 20. května 2020. Chceme-li i nadále mít možnost nakupovat tabákové výrobky a prodávat je v kiosku, musíme se zaregistrovat u vydavatele jedinečných identifikátorů, kterým je Státní tiskárna cenin, a bezplatně získat identifikační kód pro TJ Sokol a identifikační kód pro kiosek. Registrace je možná na adrese https://stc.cz/produkty/track-trace.

Pronájem kiosku v době suplování za hospodu - kiosek na fotbalovém hřišti bude otevřen cca od 30. 6. do 7. 7. Po tuto dobu nebude možné si kiosek pronajmout. Ostatní dny je možný pronájem dle domluvy s Ivetou Součkovou.

 

4. Dětský den

Dětský den se bude konat 8. 6. 2019 od 14 hodin na místním fotbalovém hřišti.

Převoz stroje na zmrzlinu musí proběhnout v pátek večer – zajistí M. Sobel a J.Balcar.

Sraz pořadatelů je v 13 hodin, pokud možno v tričku TJ Sokol.

 

5. Pouťový turnaj

Pouťový turnaj se uskuteční 27. 7. 2019. K. Šimek rozešle elektroniky ostatní členům VV seznam sponzorů, které je potřeba oslovit.

Moderátorka turnaje – Iva Kučerová.

 

6. Turistický zájezd

Výkonný výbor projednával návrhy na turistický zájezd. Je potřeba objednat autobus (zajistí K. Machová).

 

7. Žádost hasičů na pronájem areálu

VV projednal žádost hasičů na pronájem areálu v sobotu 31. 8. Hasiči chtějí uspořádat od 15 hodin netradiční hasičské soutěže. VV se shodl, že poplatek za pronájem areálu bude ve výši spotřebované energie a vody.

VV rozhodl přesunout finále tenisové ligy na stejný termín (31. 8.). Předcházející tenisové zápasy  musí být dohrány do čtvrtka 29. 8.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schválil pronájem areálu hasičům dne 31. 8. za poplatek ve výši spotřebované energie a spotřebované vody.

 

8. Různé

Nářaďovna v tělocvičně – s žádostí na grant od společnost Adfors TJ Sokol neuspěl. K. Šimek se domluví s ředitelkou ZŠ a společně zjistí, co je potřeba upravit, přesunout, opravit a nakoupit. Do tělocvičny by byly potřeba zakoupit reproduktory.

 

9. Diskuse

Kateřina Machová – požádala o zapůjčení stanu 4 x 8 m. Předseda vyzval přítomné k hlasování o zapůjčení stanu 4 x 8 m.

Pro – 7, proti - 0, zdržel se - 1

Výkonný výbor schválil zapůjčení stanu Kateřině Machové.

 

Roman Kučera – pozval VV na fotbalové utkání, které se uskuteční 15. 6. a na následné posezení.

 

Miloš Sobel – návrhy na přednášku v 1/2020: Na kole a v kajaku kolem světa – Matěj Balga nebo Keňa – Věra Luxová nebo Doktoři bez hranic – p. Papoušková a p. Dejdarová.

Miloš opět pojede závod 1 000 mil, který startuje 30. 6.

 

Předseda ukončil  jednání výkonného výboru ve 21:33 hodin.

 

Další jednání výkonného výboru se uskuteční v úterý 2. 7. 2019 od 18:00 hodin na fotbalovém hřišti.