TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš

Omluveni: Šimek Karel

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Vyúčtování fotbalové poutě
  3. Cyklování
  4. Turistický výlet
  5. Různé
  6. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Vyúčtování fotbalové poutě

J. Balcarová seznámila členy výkonné rady s příjmy za jednotlivé kiosky, za tombolu a za kopy na bránu. Dále uvedla jednotlivé výdaje za tuto akci a celkový zisk. Výkonný výbor bere informace na vědomí.

 

3. Cyklování

Cyklování se uskuteční v sobotu 23. 8. 2019. Trasy budou uvedeny na internetových stránkách. Registrace od 8:00 hodin do 9:30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Cíl všech tras je jako v loňském roce na Netřeby u hasičárny, kde pro Vás bude od 13:00 hodin připraveno občerstvení. Startovné je 20,- Kč/dospělí. Děti mají startovné zdarma.

 

4. Turistický výlet

Turistický výlet se uskuteční 14. 9. 2019. Na návrh Kateřiny Machové se uskuteční v okolí Českých Heřmanice. Na Borové je nová naučná stezka, kterou ještě naši turisté neznají.  

Trasa: České Heřmanice – Horka – Netřeby – Sloupnice – naučná stezka Borová – České Heřmanice. Délka cca 10 km, trasu lze zkrátit.

Po cestě nebo na fotbalovém hřišti bude hledání pokladu. Na fotbalovém hřišti v ČH bude zajištěno občerstvení.

J. Balcarová připraví plakát, který je potřeba vyvěsit na nástěnky, na webové stránky městyse a na facebook.

 

5. Různé

Pískoviště na fotbalovém hřišti – písek v pískovišti již velice zapáchá. Bohužel, rodiče nezakrývají pískoviště zakoupenou plachtou a kočky si z něho udělaly záchod. Výkonný výbor se shodl na výměně písku v pískovišti a budou u pískoviště vyvěšeny informační cedule: ZAKRÝVEJTE PÍSKOVIŠTĚ PLACHTOU!!! a CHRÁNÍTE TÍM ZDRAVÍ SVÝCH DĚTÍ!!!

 

Fotbalové hřiště – Roman Kučera informoval výkonný výbor o úpravách na fotbalovém hřišti, které se musí provést nebo již byly provedeny, aby se mohly hrát fotbalové zápasy v 1B třídě Pardubického kraje.

Nutné úpravy: vyřezání betonu v rohu hřiště u kabin, navezení hlíny a zasetí trávníku; zakrytí podezdívky pod plotem molitanem; zakrytí dlažby u střídaček; vymezení koridoru pro rozhodčí; zakoupení zelené sítě; pokácení bříz (v zimním období); zakoupení nových sprchových hlavic; opravení omítek na záchodě a ve sprchách.

Dále Roman informoval VV o termínech zápasů: 1. zápas – 11. 8. venku, 2. zápas – 18. 8. v ČH.

 

6. Diskuse

Miloš Sobel – informoval o přednášce 1000 MIL, která se uskuteční v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě 3. 9. 2019.

 

Předseda ukončil  jednání výkonného výboru ve 20:45 hodin.

 

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 5. 9 2019 od 19:00 hodin v salonku naší hospůdky