TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš

Omluveni: Šimek Karel

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola splnění úkolů
  3. Turistický výlet
  4. Sportovní areál
  5. Plán prací a činností na rok 2020
  6. Různé
  7. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Vývěska na hřiště – dosud není.

Reproduktory do tělocvičny – dosud nejdou vybrány.

 

3. Turistický výlet

Turistický výlet se uskuteční 14. 9. 2019. 

Trasa: České Heřmanice – Horka – Netřeby – Sloupnice – naučná stezka Borová – České Heřmanice. Délka cca 10 km, trasu lze zkrátit. Po cestě nebo na fotbalovém hřišti bude hledání pokladu. Na fotbalovém hřišti v ČH bude zajištěno občerstvení (špekáčky, klobásy, …).

 

4. Sportovní areál

U fotbalového hřiště musí být pokáceny břízy. Břízy je potřeba kácet pomocí lanové techniky. Cena za pokácení jedné břízy je cca 10 tis. Kč.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor souhlasí s cenou 10 tis. Kč/1 bříza za pokácení stromů lanovou technikou.

Očištění střechy a žlábků od listí a květů z bříz zajistí fotbalisté.

Na jaře bude provedena výměna luxfer za otevírací okno na pánských záchodech.

 

5. Plán prací a činností na rok 2020

Z důvodu nedostatku vody na kropení fotbalového hřiště by se mělo uvažovat o vrtu na vodu.

Bude zakoupen travní traktor s vyčesávačem do  150 tis. Kč.

Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 1

Výkonný výbor souhlasí s cenou do 150 tis. Kč za nákup travního traktoru s vyčesávačem.

 

Musí být také opraven plot okolo areálu. Místo pokácených bříz bude vybudována tribuna pro diváky.

V roce 2020 opět proběhne oprava a údržba laviček a stolů. Do příštího jednání VV je potřeba zjistit další požadavky na opravy a údržbu sportovního areálu.

Je potřeba zaktualizovat seznam jubilantů na rok 2020 – zajistí J. Balcar.

Dosud není vypsána dotace Pardubického kraje na rok 2020, ale určitě budou podobné dotace a podmínky jako v roce 2019 a proto můžeme podklady pro případnou dotaci již připravovat.

 

6. Různé

M. Sobel opětovně informoval o nutnosti úklidu nářaďovny v tělocvičně. Z důvodu nepřítomnosti K. Šimka se tento bod přesouvá na příští jednání.

 

7. Diskuse

Miloš Sobel – informoval VV, že Bernard poskytl 4 sudy piva zdarma. Dále navrhl, aby beseda v roce 2020 byla opět s Peggy Marvanovou a Adamem Záviškou.

 

Předseda ukončil  jednání výkonného výboru ve 20:45 hodin.

 

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 19:00 hodin v salonku naší hospůdky.