TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav,  Sobel Miloš, Šimek Karel

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola splnění úkolů
  3. Dotační programy B1 a C1
  4. Plán prací na rok 2020
  5. Plán akcí na rok 2020
  6. Návrh rozpočtu na rok 2020
  7. Volby do výkonného výboru TJ Sokol 2020 - 2023
  8. Různé
  9. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Vývěska na hřiště – zakoupena.

Reproduktor do tělocvičny – zakoupen.

Beseda leden – M. Sobel zajistil besedu American Trail Races (8 000 km dlouhý závod napříč USA) s Peggy Marvanovou a Adamem Záviškou na 17. 1. 2020 od 18 hodin. Závod American Trail Race vede přes 13 amerických států, prochází přes čtyři časová pásma a v délce 8 000 kilometrů skrývá převýšení 109 000 metrů. Je bez jakéhokoliv zabezpečení. Takže co si závodník veze, kde spí, co jí a jak se vypořádává s ohromnou fyzickou a psychickou zátěží, je čistě na něm.

Nářaďovna v tělocvičně – organizace a úklid proběhne na místě.

Nákup cvičebních pomůcek pro děti – již probíhá.

 

3. Dotační programy B1 a C1

Dotaci z MŠMT nemůže TJ Sokol využít, protože nemá členské příspěvky pro děti ve výši 100,- Kč. Členské příspěvky pro děti jsou pro rok 2019 ve výši 50,- Kč.

M. Sobel informoval výkonný výbor o vypsání dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2020. Žádost o dotaci musí být předložena do 31. 1. 2020.

Výkonný výbor se seznámí s podmínkami dotace a bude žádat o dotaci na vrt studny.

 

4. Plán prací na rok 2020

Kácení bříz, oprava laviček a stolů, oprava pánských záchodů, vrt studny, tribuna, oprava plotu u potoka a bytovky

 

5. Plán akcí na rok 2020

Výkonný výbor upřesnil návrh akcí na rok 2020:

Beseda Lapland Extreme Challenge - 17. 1. 2020

Lyžařský zájezd (Deštné) - 22. 2. 2020

Ples (Diskoples) – 29. 2. 2020

Valná hromada TJ Sokol – 6. 3. 2020

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2020

Dětský den – 6. 6. 2020

Pouťový turnaj – 18. 7. 2020

Taneční zábava - srpen

Letní tenisová liga - 5. 9. 2020

Turistický výlet – 19. 9. 2020

Lampionový průvod - 11. 11. 2020

Pinec-cup – 12. 12. 2020

Bruslení (prosinec)

 

6. Návrh rozpočtu na rok 2020

J. Balcarová připravila aktuální výsledek hospodaření k 31. 10. 2019. Výkonný výbor opětovně projednal a doplnil návrh rozpočtu na rok 2020.

 

7. Volby do výkonného výboru TJ Sokol 2020 – 2023

M. Sobel informoval výkonný výbor o volbách, které proběhnou na výroční valné hromadě v březnu 2020. Výkonný výbor navrhl další kandidáty.

 

8. Různé

Pinec-cup se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019.

 

9. Diskuse

K. Machová – informovala VV, že se turistického výletu dne 14. 9. 2019 účastnili pouze dva členové výkonného výboru. Proč se neúčastnilo více členů? Ostatní členové VV se bohužel nemohli účastnit z různých důvodů. Účast všech členů na všech akcích ani není uskutečnitelná.

L. Součková – informovala VV, že Iveta Součková ukončila činnost v kiosku. Kdo bude tuto činnost (příjem zboží, vykazování tržeb, rozpis lidí do kiosku, …) vykonávat v roce 2020 a dále?

J. Balcar – informoval VV, že opětovně nesvítí světla nad antukou. Světla jsou již stará, ale pokusí se je opravit.

J. Balcar – informoval VV o ping-pongu pro děti, který začne v pondělí 18. 11. 2019 od 18 hodin.

 

Předseda ukončil  jednání výkonného výboru ve 21:30 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2019 od 19:00 hodin v salonku naší hospůdky.